Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Bình năm 2017

Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2112/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình quy định chi phí cho một ca máy làm việc của các loại máy và thiết bị thi công xây dựng đang được sử dụng phổ biến trên địa bàn tỉnh trong điều kiện làm việc bình thường, bao gồm chi phí khấu hao, sửa chữa, nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy… Đối với những máy và thiết bị thi công xây dựng công trình chưa có trong Bảng giá này hoặc những máy và thiết bị thi công mới công nghệ tiên tiến thì chủ đầu tư căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp xác định ca máy theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tổ chức lập giá ca máy trình người quyết định đầu tư cho phép áp dụng.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Bình được áp dụng từ ngày 15/6/2017 và thay thế những quy định tại Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 29/12/2015.

Đây là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hiện tại Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của các quyết định này, quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải lại đơn giá Quảng Bình khi chạy phần mềm, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số máy 0243 9908038 – 0936 565 638

Chi tiết về Quyết định như sau:

Các tin khác
  • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Hòa Bình theo văn bản số 1838/UBND-CNXD
  • Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 Hà Giang đơn giá Khảo sát
  • Quyết định 455/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang
  • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Cao Bằng Quyết định 2480/QĐ-UBND
  • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình theo Quyết định 4585/QĐ-UBND