Thông tư số 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng đã công bố Thông tư số 05/2016/TT-BXD về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế cho Thông tư số 01/2015/TT-BXD và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/5/2016.

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, tự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng. Nội dung của Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 như sau:

Tải chi tiết Thông tư Tại đây

Các tin khác
  • Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện Nghệ An Quyết định 5817/QĐ-UBND
  • Đơn giá xây dựng công trình Nghệ An Quyết định số 5812/QĐ-UBND
  • Đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng theo Quyết định 3050/QĐ-UBND
  • Đơn giá Khảo sát xây dựng tỉnh Sóc Trăng Quyết định 2513/QĐ-UBND
  • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Sóc Trăng Quyết định 1456/QĐ-UBND