Thông tư số 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng đã công bố Thông tư số 05/2016/TT-BXD về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế cho Thông tư số 01/2015/TT-BXD và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/5/2016.

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, tự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng. Nội dung của Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 như sau:

Tải chi tiết Thông tư Tại đây

Các tin khác
  • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Hòa Bình theo văn bản số 1838/UBND-CNXD
  • Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 Hà Giang đơn giá Khảo sát
  • Quyết định 455/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang
  • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Cao Bằng Quyết định 2480/QĐ-UBND
  • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình theo Quyết định 4585/QĐ-UBND