Thông tư số 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng đã công bố Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công.

I. Tổng mức đầu tư xây dựng

Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng được Thông tư số 06 quy định như sau:

1. Việc bổ sung chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 32/2015/NĐ-CP do chủ đầu tư tổ chức xác định khi chỉ số giá xây dựng bình quân của các chỉ số giá xây dựng liên hoàn được công bố từ thời Điểm thực hiện dự án đến thời Điểm Điều chỉnh lớn hơn chỉ số giá xây dựng sử dụng trong tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt.

2. Đối với các công trình chưa có trong danh Mục chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố và công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố theo Khoản 4 Điều 22 Nghị định 32/2015/NĐ-CP thì chỉ số giá xây dựng bình quân tại Khoản 1 Mục này được xác định căn cứ các chỉ số giá xây dựng từ thời Điểm thực hiện dự án đến thời Điểm Điều chỉnh trên cơ sở phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng theo Điều 22 Thông tư 06/2016 Bộ Xây dựng.

II. Dự toán xây dựng

Thẩm định, thẩm tra và phê duyệt dự toán xây dựng công trình

– Nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Điều 10 Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

– Mẫu báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục 8 Thông tư số 06/2016/BXD.

 III. Định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

 Thời Điểm công bố chỉ số giá xây dựng theo Thông tư 06 năm 2016:

– Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo tháng, việc công bố được thực hiện vào tuần thứ hai của tháng kế tiếp sau.

– Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo quý, việc công bố được thực hiện vào tuần thứ hai của tháng đầu quý kế tiếp sau.

– Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo năm, việc công bố được thực hiện đồng thời với chỉ số giá quý IV của năm.

IV. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Nội dung chi phí trong giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD:

– Thông tư số 06 năm 2016 Bộ Xây dựng quy định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng gồm toàn bộ hoặc một số Khoản Mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công Điều khiển và chi phí khác của máy.

– Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng chưa gồm chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp thoát nước tại hiện trường, lắp đặt, tháo dỡ một số loại máy.

Chi tiết về Thông tư số 06/2016/TT-BXD Tại đây

Các tin khác
  • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình theo Quyết định 4585/QĐ-UBND
  • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh Quyết định 5000/QĐ-UBND
  • Định mức gạch không nung theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD
  • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ Quyết định số 3463/QĐ-UBND
  • Định mức dự toán Sửa chữa công trình theo Quyết định 1149/QĐ-BXD