Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 1900 636314 - 0243 9908038

Đơn giá - Định mức năm 2018

Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND

Ngày 17/7/2018 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 3600/QĐ-UBND về việc công bố Định mức chiếu sáng...

Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B

Ngày 06/3/2018 Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam đã ban hành Quyết định 219/QĐ-VNPT-KHĐT; về việc công bố...

Đơn giá xây dựng công trình TP Hồ Chí Minh

Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 03/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 1281/QĐ-UBND công bố định mức chất thải rắn đô thị...

Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT

Ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 kèm theo Công...

Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT

Ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Bình Định đã công bố Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo...

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT

Ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Bình Định đã công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố...

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định 1493/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá thí nghiệm...

Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018

Ngày 30/8/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định 1492/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá sửa chữa...

Tin tức

Phần mềm Dự toán Free
Lập dự toán xây dựng công trình bằng phần mềm miễn phí

Lướt qua Facebook Google một hồi thấy có rất nhiều các bạn đặt câu hỏi lập dự toán xây dựng bằng...

Giá nhân công xây dựng Hà Nội năm 2018
Giá nhân công xây dựng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 869/QĐ-UBND

Ngày 05/10/2018 Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật một số tính năng mới. Bài viết sau đây chúng...

phần mềm lập dự toán miễn phí
04 bước cơ bản để lập dự toán công trình bằng phần mềm Eta

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn 04 bước cơ bản để lập dự toán công trình bằng phần...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định