Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0243 990 8038 - 0936 565 638

Đơn giá - Định mức năm 2018

Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng Thông...

Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư...

Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD...

Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư...

Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT

Ngày 26/12/2019 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 theo...

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND

Ngày 03/12/2019 UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định 3616/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá dịch vụ công...

Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND

Ngày 24/10/2019 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định 815/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng...

Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND

Ngày 28/8/2019 UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định 54/2019/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá công ích đô...

Tin tức

Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý...

Hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2019/TT-BXD trong dự toán Eta

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 trong phần mềm dự toán...

Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định