Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0243 990 8038 - 0936 565 638

Đơn giá - Định mức năm 2018

Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2019 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định 2172/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá sửa đổi...

Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND

Ngày 26/9/2018 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 2565/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá duy trì...

đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Quyết định 2111/QĐ-UBND

Ngày 29/8/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định 2111/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá nhân công...

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2019 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định 2171/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá công ích...

Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019

Ngày 30/7/2019 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá...

Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội

Ngày 17/7/2018 UBND Hà Nội đã ban hành Quyết định 3598/QĐ-UBND về việc công bố định mức thoát nước đô thị...

Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019

Ngày 19/4/2019 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá cước...

Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La...

Tin tức

Hướng dẫn lập đơn giá xây dựng công trình theo các bộ định mức mới

Bài viết hôm nay chúng tôi tiếp tục hướng dẫn lập đơn giá xây dựng công trình theo các bộ định...

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng theo nhóm 1 hoặc nhóm 2

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định đơn giá nhân công xây dựng...

Hướng dẫn tra mã định mức xây dựng nhanh nhất

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tra mã định mức xây dựng nhanh chóng và...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định