Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336 - 0982565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định 3550/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3550/QĐ-UBND;...

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 549/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 3027/QĐ-UBND

Ngày 08 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 3027/QĐ-UBND; về...

Bộ đơn giá XDCT Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định 3513/QĐ-UBND

Ngày 24 tháng 11 năm 2021 Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 3513/QĐ-UBND;...

Đơn giá xây dựng công trình An Giang theo Quyết định 2372/QĐ-UBND

Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công...

Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD

Ngày 06 tháng 7 năm 2021 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông Nông Thôn ; về ban hành định...

Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH

Ngày 05 tháng 11 năm 2020 Hộ KHKT Lâm Nghiệp Việt Nam Ban hành Quyết định số 56 QĐ/TWH; về...

TIN TỨC

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định 3550/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3550/QĐ-UBND;...

Bảng giá ca máy tỉnh Gia Lai năm 2022 theo Quyết định 40/SXD-QLXD

Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 40/SXD-QLXD; về ban...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button