Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336 - 0982565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND....

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2023 theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 2906/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Tiền Giang năm 2023 theo Quyết định số 3670/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3670/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Giang

Ngày 13/12/2022 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1249/QĐ-UBND về việc phê duyệt bộ đơn giá dịch...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022 theo Quyết định số 2574/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2574/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2022 theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND

Ngày 15 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định số 3925/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3925/QĐ-UBND. Về...

TIN TỨC

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định 5074/QĐ-SXD

Ngày 29 tháng 12 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 5074/QĐ-SXD; về ban...

Ưu đãi nhân dịp Xuân Quý Mão chào Năm mới 2023 – Giảm 50%

Ưu đãi nhân dịp Xuân Quý Mão chào Năm mới 2023 - Giảm 50% Kính gửi: Quý khách hàng Nhân...

Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo Quyết định 12/QĐ-SXD

Ngày 15 tháng 01 năm 2023 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 12/QĐ-SXD; về ban...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button