Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 02 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 02 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.

Ngày 03/02/2023 UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc phê duyệt bộ đơn giá dịch...

Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT

Ngày 22/12/2022 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 36/2022/TT-BCT; về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023 theo Quyết định số 114/QĐ-UBND

Ngày 18 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định số 38/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2023 theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Hà Nội năm 2023 theo Quyết định số 381

Ngày 16 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND....

TIN TỨC

Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Công bố 1053

Ngày 30 tháng 03 năm 2023 Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 1053/SXD – KTVLXD;...

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 948/SXD-KTVLXD

Ngày 24 tháng 03 năm 2023 Sở xây dụng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 948/SXD-KTVLXD; về công...

Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp năm 2023

Ngày 16 tháng 03 năm 2023 Bộ công thương ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BCT; ban hành bộ định mức dự...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định