Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI

Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP

Ngày 20 tháng 9 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BQP; hướng dẫn xác...

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND

Ngày 08 tháng 6 năm 2023 Ủy ban nhân đân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 300/QĐ-UBND; ban hành...

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 5 năm 2023 Ủy ban nhân đân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định 874/QĐ-UBND; ban hành...

Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN

Ngày 19 tháng 12 năm 2022 Hộ KHKT Lâm Nghiệp Việt Nam Ban hành Quyết định số 55/QĐ/-HLN về ban...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND

Ngày 15 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND. Về...

Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014

Ngày 18 tháng 12 năm 2014 Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 857/QĐ-EVN; ban hành...

TIN TỨC

Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/09/2023

Ngày 21/09/2023 tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ...

Tổng hợp các tỉnh đã ban hành bộ đơn giá năm 2023

Ngày 31 tháng 8 năm 2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BXD; Ban hành định mức Xây...

Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 83/QĐ-SXD

Ngày 18 tháng 09 năm 2023 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 83/QĐ-SXD; về ban...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Popup chat chân trang