Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336 - 0982565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 07 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND; ban...

Đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1244/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 7 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND; Về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 07 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1232/QĐ-UBND; ban...

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2022 theo Quyết định 30/2022/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 06 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 theo Quyết định 1005/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 06 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND; về...

Đơn giá công ích tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 846/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 05 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND; Về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 05 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND; về...

Đơn giá công ích tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UBND; Về...

TIN TỨC

Công bố giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2022

Ngày 02 tháng 8 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 2053/QĐ-SXD; về công...

Hướng dẫn sử dụng đấu thầu qua mạng trên dự toán Eta

Hoạt động đấu thầu qua mạng đang ngày càng trở nên phổ biến, phần lớn các gói thầu hiện nay...

Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 07 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND; ban...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button