Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 1900 636314 - 0243 9908038

Đơn giá - Định mức năm 2018

Đơn giá sửa chữa tỉnh Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định 1106/QĐ-UBND

Đơn giá sửa chữa tỉnh Tây Ninh năm 2018 được ban hành theo Quyết định 1106/QĐ-UBND; ngày 20/4/2018 của Uỷ...

Đơn giá thí nghiệm vật liệu Tây Ninh năm 2018

Đơn giá thí nghiệm vật liệu Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định 1105/QĐ-UBND

Ngày 20/4/2018 UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Đơn giá thí nghiệm vật liệu Tây Ninh năm 2018 theo Quyết...

giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018

Giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018 theo Quyết định 3123/QĐ-UBND

Ngày 18/10/2018 UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố bảng giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018;...

đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Nam năm 2018

Đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Nam năm 2018 theo Quyết định 1354/QĐ-BXD

Ngày 28/12/2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1354/QĐ-BXD; về việc công bố Định mức dự toán xây dựng...

Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2018 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 2469/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá khảo sát tỉnh...

đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận

Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2018 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 2469/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá sửa chữa...

Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND

Ngày 17/7/2018 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 3600/QĐ-UBND về việc công bố Định mức chiếu sáng...

Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B

Ngày 06/3/2018 Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam đã ban hành Quyết định 219/QĐ-VNPT-KHĐT; về việc công bố...

Tin tức

phần mềm dự toán Eta
Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Eta từ A đến Z phần 1

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm dự toán Eta từ A...

Phần mềm Dự toán Eta khuyến mại nhân ngày Black Friday năm 2018

Trân trọng thông báo với Quý khách hàng Phần mềm Dự toán Eta khuyến mại nhân ngày Black Friday năm...

tính năng ưu việt phần mềm dự toán Eta
Tính năng ưu việt phần mềm dự toán Eta năm 2018

Bài viết hôm nay chúng tôi tiếp tục tổng hợp các tính năng ưu việt phần mềm dự toán Eta trên...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định