Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336 - 0982565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 05 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND; về...

Đơn giá công ích tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UBND; Về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2022 theo Quyết định 996/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 996/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Quyết định 2688/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2688/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 theo Quyết định 128/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 03 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022 theo Quyết định 2578/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 2578/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 theo Quyết định 3550/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3550/QĐ-UBND;...

TIN TỨC

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 05 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND; về...

Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/5/2022

Ngày 23/5/2022 tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ...

Bảng giá ca máy Hải Phòng năm 2022 theo Quyết định 156/QĐ-SXD

Ngày 13 tháng 05 năm 2022 Sở Xây dựng Hải Phòng ban hành Quyết định số 156/QĐ-SXD; về ban hành...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button