Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI

Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022

Ngày 24 tháng 11 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định số 45/2022/QĐ-UBND; ban...

Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023

Ngày 21 tháng 11 năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố Cằn Thơ ban hành quyết định số 25/2023/QĐ-UBND;...

Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP

Ngày 20 tháng 9 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BQP; hướng dẫn xác...

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND

Ngày 08 tháng 6 năm 2023 Ủy ban nhân đân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 300/QĐ-UBND; ban hành...

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 5 năm 2023 Ủy ban nhân đân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định 874/QĐ-UBND; ban hành...

Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN

Ngày 19 tháng 12 năm 2022 Hộ KHKT Lâm Nghiệp Việt Nam Ban hành Quyết định số 55/QĐ/-HLN về ban...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND

Ngày 15 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND. Về...

TIN TỨC

Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định số 3994/QĐ-SXD

Ngày 05 tháng 12 năm 2023 Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 3994/QĐ-SXD; về công...

Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/11/2023

Ngày 30/11/2023 tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ...

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 11 năm 2023 Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 311/QĐ-SXD; về công...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Popup chat chân trang