Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336 - 0982565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Định mức công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022

Ngày 07 tháng 3 năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND;706/QĐ-UBND;708/QĐ-UBND;710/QĐ-UBND....

Đơn giá công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022

Ngày 07 tháng 3 năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND;707/QĐ-UBND;709/QĐ-UBND;711/QĐ-UBND....

Đơn giá xây dựng Thành phố Hải Phòng năm 2022 theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND

Ngày 10 tháng 08 năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2595/QĐ-UBND;...

Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 07 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND; ban...

Đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1244/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 7 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND; Về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 07 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1232/QĐ-UBND; ban...

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2022 theo Quyết định 30/2022/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 06 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 theo Quyết định 1005/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 06 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND; về...

TIN TỨC

Bảng giá ca máy tỉnh Khánh Hòa năm 2022 theo Quyết định 3044/SXD-QLCL

Ngày 23 tháng 09 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3044/SXD-QLCL; về ban...

Đơn giá nhân công tỉnh Khánh Hòa năm 2022 theo Quyết định số 3044/SXD-QLCL

Ngày 23 tháng 9 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3044/SXD-QLCL; về công...

Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2022 theo Quyết định 82/QĐ-SXD

Ngày 20 tháng 09 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 82/QĐ-SXD; về ban...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button