Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336 - 0982565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Văn bản số 3072/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND

Ngày 10 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định sso 2747/QĐ-UBND; về...

Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND

Ngày 10 tháng 3 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 596/QĐ-UBND; Về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND

Ngày 27 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 366/QĐ-UBND; về công...

Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND

Ngày 18 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ đơn giá tỉnh Đồng...

Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 1 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND; ban...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 2000/QĐ-SXD; về việc...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2622/QĐ-UBND; công...

TIN TỨC

Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo Văn bản 01/SXD-KTVLXD

Ngày 04 tháng 01 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản số 01/SXD-KTVLXD; ban hành...

Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Văn bản số 3072/QĐ-UBND; về...

Giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo Quyết định số 01/SXD-KTVLXD

Ngày 04 tháng 1 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 01/SXD-KTVLXD; về việc...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button