Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336 - 0982565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Đơn giá xây dựng Tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND

Ngày 05 tháng 10 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND; ban...

Đơn giá xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND

Ngày 27 tháng 09 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định...

Đơn giá xây dựng Tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 09 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1994/QĐ-UBND; ban...

Định mức công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022

Ngày 07 tháng 3 năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND;706/QĐ-UBND;708/QĐ-UBND;710/QĐ-UBND....

Đơn giá công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022

Ngày 07 tháng 3 năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND;707/QĐ-UBND;709/QĐ-UBND;711/QĐ-UBND....

Đơn giá xây dựng Thành phố Hải Phòng năm 2022 theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND

Ngày 10 tháng 08 năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2595/QĐ-UBND;...

Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 07 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND; ban...

Đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1244/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 7 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND; Về...

TIN TỨC

Đơn giá xây dựng Tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND

Ngày 05 tháng 10 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND; ban...

Cập nhật giá xăng dầu ngày 03/10/2022

Ngày 03/10/2022 tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ...

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2022 theo Quyết định 162/QĐ-SXD

Ngày 15 tháng 09 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 162/QĐ-SXD; về ban...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button