Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336 - 0982565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2022 theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 11 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1044/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2022 theo Quyết định số 395/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 03 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND. Về...

Đơn giá lắp đặt Tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND; ban...

Đơn giá khảo sát Tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND; ban...

Đơn giá xây dựng Tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND; ban...

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2022 MỚI NHẤT

Bài viết nay, dự toán Eta sẽ hướng dẫn bạn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -...

Đơn giá xây dựng Tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND

Ngày 05 tháng 10 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND; ban...

Đơn giá xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND

Ngày 27 tháng 09 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định...

TIN TỨC

Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang năm 2022

Ngày 02/12/2022 Sở Xây dựng Hà Giang đã ban hành Quyết định 285/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công...

Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2022 theo Quyết định 284/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 284/QĐ-SXD; về ban...

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2022 theo Quyết định số 283/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 283/QĐ-SXD; về công...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button