Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 03 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 429/QĐ-UBND; ban hành...

Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Ngày 30 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 08/2024/QĐ-UBND; ban...

Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Ngày 30 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 07/2024/QĐ-UBND; ban...

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 12573/QĐ-UBND; ban hành...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 254/QĐ-UBND. Về...

Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 14/2023/TT-BXD; sửa đổi, bổ sung một...

Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4166/QĐ-UBND. Về...

TIN TỨC

Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 30/QĐ-SXD

Ngày 15 tháng 04 năm 2024 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 30/QĐ-SXD; về ban...

Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/04/2024

Ngày 11/04/2024 tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ...

Giải pháp mới – Dự toán Eta bản quyền theo đăng nhập tài khoản

Để phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng, từ tháng 4 năm 2024 Dự toán Eta ra...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Popup chat chân trang