Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 02439908038 - 0936565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Đơn giá tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2415/QĐ-UBND; về...

Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD

Hướng dẫn áp dụng đơn Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD ngày...

Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết...

Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải định mức xây dựng năm 2020 theo...

Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng Thông...

Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư...

Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD...

Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư...

TIN TỨC

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND

Ngày 27 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2209/QĐ-UBND; về...

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 124/QĐ-SXD

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành quyết định số 124/QĐ-SXD; ban bảng...

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 1937/QĐ-UBND; ban...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button