Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 02439908038 - 0936565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3820/QĐ-UBND

Ngày 1 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 3820/QĐ-UBND; Ban...

Hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá tỉnh Nghệ An năm 2020 theo Quyết định 3827/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành bộ Đơn giá xây...

Đơn giá tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1782/QĐ-UBND; về...

Đơn giá tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2415/QĐ-UBND; về...

Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD

Hướng dẫn áp dụng đơn Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD ngày...

Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết...

Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải định mức xây dựng năm 2020 theo...

Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng Thông...

TIN TỨC

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định 4528/QĐ-UBND

Ngày 30 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 4528/QĐ-UBND; công...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3820/QĐ-UBND

Ngày 1 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 3820/QĐ-UBND; Ban...

Đơn giá nhân công Tây Ninh năm 2020 theo Quyết định 2689/QĐ-UBND

Ngày 03 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2689/QĐ-UBND; công...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button