Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 1900 636314 - 0243 9908038

Đơn giá - Định mức năm 2018

Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 4151/QĐ-UBND; về việc...

đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019

Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND

Ngày 05/01/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019;...

Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018

Ngày 30 tháng 11 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng  Nai ban hành Bộ đơn giá xây dựng...

Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND

Ngày 30/11/2018 UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai; năm 2018...

đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định 2199/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá dịch vụ công...

đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD

Quyết định 1997/QĐ-SXD ngày  18  tháng 12 năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Bảng...

đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018

Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018;...

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018...

Tin tức

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2016

Bài viết hôm này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình...

phần mềm dự toán phổ biến nhất
Tổng hợp các phần mềm dự toán phổ biến nhất năm 2019

Bài viết hôm nay tôi sẽ tổng hợp một số phần mềm dự toán phổ biến nhất để các bạn...

Hướng dẫn áp dụng giá xăng dầu ngày 02.3.2019 trên dự toán Eta

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng giá xăng dầu ngày 02.3.2019 trên phần mềm...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định