Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336 - 0982565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 theo Quyết định 1005/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 06 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND; về...

Đơn giá công ích tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 846/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 05 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND; Về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 05 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND; về...

Đơn giá công ích tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UBND; Về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2022 theo Quyết định 996/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 996/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Quyết định 2688/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2688/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 theo Quyết định 128/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 03 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND; về...

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022 theo Quyết định 2578/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 2578/QĐ-UBND; về...

TIN TỨC

Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2022 theo Quyết định 1220/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 06 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND; về ban...

Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 theo Quyết định 1005/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 06 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND; về...

Đơn giá công ích tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 846/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 05 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND; Về...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button