Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 02439908038 - 0936565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND

Ngày 18 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ đơn giá tỉnh Đồng...

Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 1 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND; ban...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 2000/QĐ-SXD; về việc...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2622/QĐ-UBND; công...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND; công...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 1 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND; về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 4110/ QĐ-UBND;...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND

Ngày 14 tháng 1 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND; về...

TIN TỨC

Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta

Ngày 25/02/2021 Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai phối hợp với Công ty cổ phần tin...

Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì

Khai xuân Tân Sửu lộc xuân như ý Dự toán Eta khuyến mại 50% Kính gửi: Quý khách hàng Nhân...

Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND

Ngày 18 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ đơn giá tỉnh Đồng...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button