Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 1900 636314 - 0243 9908038

Đơn giá - Định mức năm 2018

Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND

Bài viết hôm nay chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn cách áp dụng Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh...

Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng đơn giá đường dây và trạm...

Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD

Ngày 04/4/2019 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định 36/QĐ-SXD; về việc công bố đơn giá xây...

Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD

Ngày 29/3/2019 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh...

Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và áp dụng định mức khảo sát...

Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018

Ngày 26/12/2018 UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 5566/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá thí nghiệm vật...

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tải và áp dụng đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng...

định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT

Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT...

Tin tức

Tập huấn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

Để nâng cao chất lượng trong công tác quản lý dự án; quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Cước vận chuyển ô tô tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 15/2017/QĐ-UBND

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Tuyên Quang...

Hướng dẫn lập dự toán địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên phần mềm dự toán Eta

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ Hướng dẫn lập dự toán địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên phần mềm...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định