Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 1900 636314 - 0243 9908038

Đơn giá - Định mức năm 2018

Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019

Ngày 10/5/2019 Sở Xây dựng tỉnh Hà tĩnh đã phối với Công ty cổ phần tin học Eta tổ chức...

Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và áp dụng đơn giá thí nghiệm...

Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND

Ngày 20/8/2018 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định 1064/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá lắp đặt tỉnh...

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND

Bài viết hôm nay chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn áp dụng đơn giá xây dựng tỉnh Ninh...

Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND

Bài viết hôm nay chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn cách áp dụng Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh...

Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng đơn giá đường dây và trạm...

Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD

Ngày 04/4/2019 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định 36/QĐ-SXD; về việc công bố đơn giá xây...

Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD

Ngày 29/3/2019 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh...

Tin tức

Hướng dẫn tính cước vận chuyển theo quyết định 588/QĐ-BXD

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính cước vận chuyển theo quyết định 588/QĐ-BXD...

Hướng dẫn sử dụng vữa theo Quyết định 1329/QĐ-BXD

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng vữa theo Quyết định 1329/QĐ-BXD; trên phần...

Tập huấn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

Để nâng cao chất lượng trong công tác quản lý dự án; quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định