Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 254/QĐ-UBND. Về...

Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 14/2023/TT-BXD; sửa đổi, bổ sung một...

Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4166/QĐ-UBND. Về...

Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4166/QĐ-UBND. Về...

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND

Ngày 04 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 2611/QĐ-UBND; ban hành...

Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2252/QĐ-UBND. Về...

Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022

Ngày 24 tháng 11 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định số 45/2022/QĐ-UBND; ban...

TIN TỨC

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 254/QĐ-UBND. Về...

Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 14/QĐ-SXD

Ngày 16 tháng 02 năm 2024 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 14/QĐ-SXD; về ban...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Popup chat chân trang