Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336 - 0982565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Bộ đơn giá XDCT Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định 3513/QĐ-UBND

Ngày 24 tháng 11 năm 2021 Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 3513/QĐ-UBND;...

Đơn giá xây dựng công trình An Giang theo Quyết định 2372/QĐ-UBND

Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công...

Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD

Ngày 06 tháng 7 năm 2021 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông Nông Thôn ; về ban hành định...

Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH

Ngày 05 tháng 11 năm 2020 Hộ KHKT Lâm Nghiệp Việt Nam Ban hành Quyết định số 56 QĐ/TWH; về...

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND, về...

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020

Ngày 14/7/2020 UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà...

Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015

Ngày 23 tháng 12 năm 2015 UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên...

Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND

Ngày 8 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Văn bản số 27/2020/QĐ-UBND; về...

TIN TỨC

Bộ đơn giá XDCT Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 1338/QĐ-UBND

Ngày 01 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1338/QĐ-UBND; về...

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 486/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 11 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 486/QĐ-UBND; về...

Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định 956/QĐ-SGTVTXD

Ngày 19 tháng 11 năm 2021 Sở Giao Thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Quyết...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button