Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 02439908038 - 0936565638

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND; công...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 1 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND; về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 4110/ QĐ-UBND;...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND

Ngày 14 tháng 1 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND; về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND

Ngày 06 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND; ban...

Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tren ban hành Quyết định số 3424/QĐ-UBND; về...

Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3432/QĐ-UBND; về...

Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành quyết định số 3544/QĐ-SXD; về việc...

TIN TỨC

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND; công...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 1 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND; về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 4110/ QĐ-UBND;...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Call Now Button