Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 1900 636314 - 0243 9908038

Đơn giá - Định mức năm 2018

Phần mềm Dự toán Eta

Đơn giá xây dựng công tình tỉnh Hậu Giang năm 2018

Đơn giá xây dựng công tình tỉnh Hậu Giang - Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-UBND...

Phần mềm Dự toán Eta

Hướng dẫn tải đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang trên Dự toán Eta

Ngày 28/5/2018 UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định 840/QĐ-UBND công bố đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang....

Phần mềm Dự toán Eta

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 838/QÐ-UBND

Ngày 28/5/2018 UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định 838/QÐ-UBND công bố Đơn giá công ích đô thị tỉnh Hậu...

Phần mềm Dự toán Eta

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 840/QĐ-UBND

Ngày 28/5/2018 UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định 840/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu...

Phần mềm Dự toán Eta

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2067/QĐ-UBND

Ngày 30/9/2016 UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định 2067/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình...

dự toán eta

Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2436/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2017 UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định 2436/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá khảo sát tỉnh Trà...

dự toán eta

Danh sách các tỉnh công bố đơn giá sửa chữa theo Quyết định 1149/QĐ-BXD

Đơn giá sửa chữa theo Quyết định 1149/QĐ-BXD được sử dụng để lập dự toán sửa chữa và bảo dưỡng...

dự toán eta

Danh sách các tỉnh đã công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu

Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng đã được một số tỉnh thành; thành...

Tin tức

phần mềm dự toán miễn phí
Tại sao doanh nghiệp nên dùng thử phần mềm dự toán miễn phí?

Dễ nhận thấy rằng hầu hết các phần mềm dự toán đang được các công ty cung cấp đều có...

Phần mềm dự toán ETA
5 lý do doanh nghiệp nên lựa chọn sử dụng phần mềm dự toán ETA

Để công tác lập dự toán chi phí trở nên thuận lợi, nhanh chóng. Việc ứng dụng các phần mềm...

Phần mềm Dự toán công trình điện

Phần mềm dự toán công trình điện bằng Dự toán Eta; Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định