Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0916 946 336

ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC MỚI

Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bạc Liêu năm 2024

Ngày 24 tháng 4 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND; ban...

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 03 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 429/QĐ-UBND; ban hành...

Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Ngày 30 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 08/2024/QĐ-UBND; ban...

Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Ngày 30 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 07/2024/QĐ-UBND; ban...

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 12573/QĐ-UBND; ban hành...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND. Về...

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 254/QĐ-UBND. Về...

Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 14/2023/TT-BXD; sửa đổi, bổ sung một...

SẢN PHẨM

Phần mềm dự toán Eta Online 1.000.000 đ

Phần mềm dự toán Eta Professional Online - Mã đăng nhập 1.000.000 đ Phần mềm dự toán Eta Professional Online...

Phần mềm Dự toán Eta Ultimate 6.000.000 đ

Phần mềm dự toán Eta Ultimate - Khóa cứng USB 6.000.000 đ Phiên bản phần mềm dự toán Eta Ultimate...

Phần mềm Dự toán Eta Professional 4.000.000 đ

Phần mềm dự toán Eta Professional - Khóa cứng USB 4.000.000 đ Phiên bản phần mềm dự toán Eta Professional...

Xem thêm

TIN TỨC

Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 47/QĐ-SXD

Ngày 14 tháng 06 năm 2024 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 47/QĐ-SXD; về ban...

Cập nhật giá xăng dầu tháng 6 năm 2024

Cập nhật giá xăng dầu tháng 6 năm 2024 Ngày 13/06/2024 tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố...

Bảng giá ca máy tỉnh Kiên Giang năm 2024 theo Quyết định 1586/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 05 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1586/QĐ-UBND; về...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Ông Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định
Popup chat chân trang