Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 0243 990 8038 - 0936 565 638

Đơn giá - Định mức năm 2018

Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết...

Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải định mức xây dựng năm 2020 theo...

Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng Thông...

Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư...

Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD...

Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư...

Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT

Ngày 26/12/2019 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 theo...

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND

Ngày 03/12/2019 UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định 3616/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá dịch vụ công...

Tin tức

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2020

Ngày 21/02/2020 Sở Xây dựng Tuyên Quang đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2020 theo...

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Bình Định năm 2020

Hướng dẫn các bạn áp dụng đơn giá nhân công Bình Định năm 2020 theo Công bố 946/UBND-KT ngày 21/02/2020. Trên...

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định