Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Thái Bình theo Quyết định 61/QĐ-SXD

Ngày 26/5/2016 Sở Xây dựng Thái Bình đã ban hành Bảng giá ca máy Thái Bình Quyết định 61/QĐ-SXD.

Bảng giá ca máy Thái Bình Quyết định 61/QĐ-SXD; là cơ sở để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập; quản lý chi phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 65/QĐ-SXD ngày 22/6/2015; của Sở Xây dựng Thái Bình.

Căn cứ xác định và thành phần chi phí của Bảng giá ca máy Thái Bình Quyết định 61/QĐ-SXD.

Chi phí xác định Bảng giá ca máy Thái Bình Quyết định 61/QĐ-SXD.

Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí: chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nhiên liệu; năng lượng; tiền lương thợ điều khiển máy; chi phí khác được xác định theo công thức sau:

C CM = C KH + C SC + C NL + C TL + C CPK

Trong đó: Đơn giá nhiên liệu năng lượng (chưa bao gồm VAT) là:

 • Giá điện (bình quân): 1.622 đ/kwh (theo Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015; của Bộ Công thương quy định về giá điện)
 • Xăng RON 92: 14.164 đ/lít theo giá của Ptrolimex tại thời điểm 05/5/2016
 • Dầu Diesel (0,05S): 10.018 đ/lít theo giá của Ptrolimex tại thời điểm 05/5/2016
 • Dầu Mazut (3,0S): 5.684 đ/lít theo giá của Ptrolimex tại thời điểm 05/5/2016

Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy được tính theo Quyết định số 45/QĐ-SXD ngày 28/4/2016; của Sở Xây dựng Thái Bình.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Bảng giá ca máy Thái Bình Quyết định 61/QĐ-SXD. Để sử dụng trên phần mềm Quý khách vui lòng xem theo hướng dẫn sau đây:

Bảng giá ca máy Thái Bình Quyết định 61/QĐ-SXD

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND
 • Định mức công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022
 • Đơn giá công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022
 • Đơn giá xây dựng Thành phố Hải Phòng năm 2022 theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1244/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2022 theo Quyết định 30/2022/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 theo Quyết định 1005/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 846/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2022 theo Quyết định 996/QĐ-UBND
 • Call Now Button