Báo giá Phần mềm Dự toán Eta

Phiên bản Dự toán Eta Professional

Chỉ 4.000.000đ/1 key USB

 • Sử dụng khóa cứng ( USB)
 • Không giới hạn mã hiệu
 • Lập Dự toán, Dự thầu
 • Quyết toán, Thẩm tra
 • Cập nhật tính năng 18 tháng
 • Sử dụng trọn đời
 • Đơn giá, định mức đầy đủ
 • Nhân công, ca máy mới nhất
 • Tính cước vận chuyển
 • Cập nhật thông báo giá vật liệu
 • Giá nhiên liệu theo Petrolimex
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Giảm giá khi mua SL lớn
 • Hóa đơn
 • Giấy chứng nhận bản quyền

Phiên bản Dự toán Eta Ultimate

Chỉ 6.000.000đ/1 key USB

 • Sử dụng khóa cứng ( USB)
 • Không giới hạn mã hiệu
 • Lập Dự toán, Dự thầu
 • Quyết toán, Thẩm tra
 • Cập nhật tính năng trọn đời
 • Sử dụng trọn đời
 • Đơn giá, định mức đầy đủ
 • Nhân công, ca máy mới nhất
 • Tính cước vận chuyển
 • Cập nhật thông báo giá vật liệu
 • Giá nhiên liệu theo Petrolimex
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Giảm giá khi mua SL lớn
 • Hóa đơn
 • Giấy chứng nhận bản quyền

Phiên bản Dự toán Student

Chỉ 1.000.000đ/1 key USB

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Sử dụng khóa cứng
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Định mức theo TT12/2021
 • Ca máy theo TT13/2021
 • Giới hạn 200 Mã hiệu
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Hóa đơn
 • Giấy chứng nhận bản quyền

Phiên bản Dự toán Key Mềm

Chỉ 500.000đ/1 năm sử dụng

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Định mức theo TT12/2021
 • Ca máy theo TT13/2021
 • Tính cước vận chuyển
 • Mã mềm sử dụng trên 1 máy
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Cần có mạng internet
 • Nhân công theo TT13/2021

  Popup chat chân trang