Báo giá Phần mềm Dự toán Eta

Phiên bản Dự toán Eta Student

Chỉ 1.000.000đ

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Định mức theo TT12/2021
 • Ca máy theo TT13/2021
 • Cước vận chuyển
 • Giới hạn 200 Mã hiệu
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Nhân công TT13/2021

Phiên bản Dự toán Eta Professional

Chỉ 4.000.000đ

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Định mức theo TT12/2021
 • Ca máy theo TT13/2021
 • Tính cước vận chuyển
 • Không giới hạn mã hiệu
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Nhân công TT13/2021

Phiên bản Dự toán Ultimate

Chỉ 6.000.000đ

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Định mức theo TT12/2021
 • Ca máy theo TT13/2021
 • Tính cước Vận chuyển
 • Update phiên bản mãi mãi
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Nhân công TT13/2021

Phiên bản Dự toán Key Mềm

Chỉ 500.000đ/1 năm sử dụng

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Định mức theo TT12/2021
 • Ca máy theo TT13/2021
 • Tính cước vận chuyển
 • Mã mềm sử dụng trên 1 máy
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Cần có mạng internet
 • Nhân công TT13/2021

  Popup chat chân trang