Báo giá Phần mềm Dự toán Eta

Phiên bản Dự toán Eta Student

Chỉ 1.000.000đ

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Định mức theo TT10/2019
 • Ca máy theo TT11/2019
 • Cước vận chuyển Ô tô TT10
 • Giới hạn 200 Mã hiệu
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Nhân công Thông tư 15/2019

Phiên bản Dự toán Eta Professional

Chỉ 4.000.000đ

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Định mức theo TT10/2019
 • Ca máy theo TT11/2019
 • Cước vận chuyển Ô tôTT10
 • Không giới hạn mã hiệu
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Nhân công Thông tư 15/2019

Phiên bản Dự toán Ultimate

Chỉ 6.000.000đ

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Định mức theo TT10/2019
 • Ca máy theo TT11/2019
 • Cước vận chuyển Ô tôTT10
 • Update phiên bản mãi mãi
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Nhân công Thông tư 15/2019

Phiên bản Dự toán Eta Server

Chỉ 7.000.000đ

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Định mức theo TT10/2019
 • Ca máy theo TT11/2019
 • Cước vận chuyển Ô tôTT10
 • 1 khóa cứng dùng nhiều máy
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Nhân công Thông tư 15/2019

Gửi thông tin đặt mua

Call Now Button