Báo giá Phần mềm Dự toán Eta

Phiên bản Dự toán Eta Student

Chỉ 1.000.000đ

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Font Unicode
 • Tự động phân tích
 • Cước vận chuyển Ô tô
 • Giới hạn 200 Mã hiệu
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Thông tư 06/2016/TT-BXD

Phiên bản Dự toán Eta Professional

Chỉ 4.000.000đ

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Font Unicode
 • Tự động phân tích
 • Cước vận chuyển Ô tô
 • Không giới hạn mã hiệu
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Thông tư 06/2016/TT-BXD

Phiên bản Dự toán Ultimate

Chỉ 6.000.000đ

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Font Unicode
 • Tự động phân tích
 • Cước vận chuyển Ô tô
 • Update phiên bản mãi mãi
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Thông tư 06/2016/TT-BXD

Phiên bản Dự toán Eta Server

Chỉ 7.000.000đ

 • Lập hồ sơ Dự toán
 • Lập hồ sơ Dự thầu
 • Lập hồ sơ Quyết toán
 • Thẩm tra Dự toán
 • Font Unicode
 • Tự động phân tích
 • Cước vận chuyển Ô tô
 • 01 khóa dùng cho nhiều máy
 • Đơn giá Định mức mới nhất
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành khóa cứng 12 tháng
 • Thông tư 06/2016/TT-BXD