Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2022 theo Quyết định số 395/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 03 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2022 (Sửa đổi, bổ sung). Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2022 theo Quyết định số 395/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
 5. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Ngày 21 tháng 03 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2022

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, sửa đổi, bổ sung cho bộ đơn giá được ban hành theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND Tỉnh Phủ Yên.

Các phần đơn giá được ban hành

 1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng ( Sửa đổi bổ sung )
 2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình. ( Sửa đổi bổ sung )
 3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo trì công trình xây dựng. ( Sửa đổi bổ sung )
 4. Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng. ( Sửa đổi bổ sung )
 5. Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên nghành xây dựng. ( Sửa đổi bổ sung )

Bộ đơn giá được chia làm 2 vùng

Vùng III : Thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa.

Vùng IV : Các huyện Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh.

Nội dung bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên năm 2022.

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

Đơn giá nhân công xây dựng trong các tập đơn giá được xác định theo Quyết định số 135/QĐ-SXD;ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Phú Yên.

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá ca máy và thiết bị xây dựng trong tập đơn giá được xác định theo Quyết định số 136/QĐ-SXD ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hướng dẫn tải và áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên năm 2020 trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung đơn giá tỉnh Phú Yên theo quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 21 tháng  03 năm 2022.

Để cập nhật và sử dụng phục vụ cho công việc vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ” Phú Yên ”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ” Phú Yên ” để tra cứu công việc.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

 

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Công bố 1053
 • Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 948/SXD-KTVLXD
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp năm 2023
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/03/2023
 • TOP PHẦN MỀM DỰ TOÁN TỐT NHẤT NĂM 2023
 • BÁO GIÁ DỰ TOÁN ETA BẢN QUYỀN MỚI NHẤT NĂM 2023
 • Phần mềm Dự toán Eta năm 2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2023 theo Quyết định số 06/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2022 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 30/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/03/2023
 • Cấu hình BKAV cho phép phần mềm dự toán Eta ghi dữ liệu
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình năm 2023
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 01/03/2023
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND