Các bước lập đơn giá dự toán công trình theo định mức thông tư 10/2019/tt-bxd

Hướng dẫn lập đơn giá dự toán công trình theo định mức thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019 trên dự toán Eta. Như các bạn đã biết định mức dự toán xây dựng công trình có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. Như vậy các tập định mức đơn giá cũ trước đây đã hết hiệu lực. Vậy trong thời gian chờ UBND tỉnh thành phố ban hành bộ đơn giá mới để áp dụng (khoảng 06 tháng). Thì việc lập dự toán công trình của các bạn sẽ thực hiện thế nào nếu không có bộ đơn giá? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cụ thể từng bước nhé.

Các bước lập dự toán công trình theo định mức thông tư 10/2019/tt-bxd

Bước 1: Tải đơn giá tỉnh thành phố cần sử dụng

Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ các phần định mức theo thông tư 10/2019/tt-bxd cho 63 tỉnh thành phố. Để sử dụng các tập định mức các bạn chỉ cần tải đơn giá của tỉnh cần sử dụng về. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé

Bước 2: Chọn định mức 10 để sử dụng

Bước này rất quan trọng các bạn cần thực hiện cho đúng theo hướng dẫn. Vì dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ các tập định mức 10 vào đơn giá của tỉnh/tp. Do đó khi tích chọn sử dụng định mức 10 thì các bạn cần tích bỏ các phần đơn giá cũ đi và ngược lại nếu sử dụng đơn giá thì không tích các phần định mức theo thông tư 10/2019/tt-bxd nữa. Vì nếu các bạn tích chọn tất cả định mức và đơn giá thì khi tra mã công việc sẽ bị trùng, phần mềm sẽ không tra đúng cho các bạn được. Các bạn vui lòng xem hình sau đây để thực hiện việc chọn định mức mới 10 để lập dự toán nhé.

(Chú ý: trong các tập định mức 10 dự toán Eta có tách 02 file một file sử dụng Xi măng PCB30 và một file sử dụng Xi măng PCB40. Khi lập dự toán các bạn chỉ được tích chọn PCB30 hoặc BCB40 chứ không tích chọn cả hai phần nhé).

thông tư 10

Bước 3: Nhập mã hiệu định mức

Sau khi hoàn thành 02 bước ở trên các bạn sẽ nhập mã hiệu công việc theo thông tư 10/2019/tt-bxd vào Sheet Tiên lượng. Nếu các bạn nhớ mã công việc các bạn nhập trực tiếp vào ô MSCV ví dụ: AG.11111, AF.11111., nếu các bạn không nhớ mã công việc các bạn có thể tìm theo tên công việc tại ô MSCV ví dụ: xây tường, trát tường….

Chú ý: vì các bạn chọn định mức theo thông tư 10/2019/tt-bxd để lập dự toán công trình do đó các cột đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá máy thi công sẽ không có giá (định mức là hao phí không phải chi phí)

Bước 4: Nhập khối lượng dự toán công trình

Tiếp theo các bạn tiến hành nhập khối lượng cho công việc theo bản vẽ thiết kế. Việc nhập khối lượng dự toán sẽ có 02 cách như sau:

Cách 1: Nhập khối lượng dự toán trực tiếp vào ô Khối lượng tổng

Cách 2: Nhập khối lượng dự toán theo kiểu diễn giải phía dưới của công việc

Các bạn xem hình sau đây để biết cách nhập khối lượng dự toán nhé

Bước 5: Nhập giá vật liệu xây dựng

Bước này cũng rất quan trọng nên các bạn cần đọc thật kỹ để thực hiện theo nhé. Như đã trao đổi ở trên định mức nên không có giá. Vậy chúng ta sẽ lấy nguồn giá vật liệu ở đâu để tính dự toán? Có 02 cách để các bạn lấy giá vật liệu xây dựng trên dự toán Eta như sau:

Cách 1: Lấy giá gốc vật liệu từ các bộ đơn giá xây dựng công trình đã được ban hành trước đó.

Hiện nay đã có một số tỉnh/tp hướng dẫn sử dụng giá vật liệu gốc của các bộ đơn giá cũ để lập dự toán công trình theo định mức theo thông tư 10/2019/tt-bxd. Vậy cách thực hiện trên dự toán Eta như thế nào? Các bạn vui lòng thực hiện như sau:

Tại Sheet Giá vật liệu Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lấy giá gốc vật liệu) tiếp theo Click vào nút (Tải về). Sau khi tải giá vật liệu gốc thành công các bạn tiếp tục Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lấy giá gốc vật liệu) và Click vào nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Cách 2: Lấy giá vật liệu theo công bố giá hàng tháng, quý của Sở Xây dựng

Với cách này thì việc lấy giá vật liệu xây dựng vào file dự toán được rất ít, vì trong công bố giá vật liệu của Sở Xây dựng công bố chỉ có các vật liệu cơ bản như cát, đá, xi măng, gạch, sắt, thép… còn các vật liệu đặc thù thì không có. Để lấy giá vật liệu xây dựng theo công bố các bạn thực hiện như sau:

Tại Sheet Giá vật liệu Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo Click vào nút Tải về. Sau khi tải về thành công để lắp giá thông báo Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó chọn địa phương mà bạn muốn áp giá để lắp vào file dự toán nhé.

Bước 6: Nhập giá nhân công xây dựng

Tại bước này các bạn cần tìm hiểu xem tỉnh/tp của mình đã ban hành hoặc công bố đơn giá nhân công xây dựng chưa? Vì như các bạn dã biết theo Thông tư 15/2019/TT-BXD thì các tỉnh thành phố phải công bố đơn giá nhân công xây dựng theo tháng hoặc theo quý. Hiện tại đã có rất nhiều tỉnh công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

Nếu các bạn đã biết tỉnh/tp của mình công bố đơn giá nhân công xây dựng rồi thì các bạn thực hiện như sau trên phần mềm để áp giá nhân công vào file dự toán nhé.

Tại Sheet Giá nhân công bạn Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Phần mềm hiển thị lên danh mục giá thông báo các bạn Click vào nút (Tải về). Sau khi tải đơn giá nhân công xong để áp dụng vào file dự toán bạn tiếp tục Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu) phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo thì bạn Click vào nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Bước 7: Tính giá ca máy thi công.

Tương tự như nhân công các bạn cần tìm hiểu xem tỉnh/tp của mình đã ban hành đơn giá ca máy và thiết bị thi công chưa? Nếu đã công bố rồi thì các bạn thực hiện như sau để lắp giá ca máy vào file dự toán

Trường hợp 1: Nếu tỉnh thành phố của bạn đã ban hành đơn giá ca máy

Tại Sheet Giá ca máy Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Phần mềm hiển thị lên danh mục giá thông báo các bạn Click vào nút (Tải về). Sau khi tải đơn giá nhân công xong để áp dụng vào file dự toán bạn tiếp tục Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu) phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo thì bạn Click vào nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé

thông tư 10

Trường hợp 2: Nếu tỉnh thành phố của bạn chưa ban hành bảng giá ca máy

Tại Tab Giá ca máy các bạn tích chuột vào nút (Tính trực tiếp). Để tính được giá ca máy và thiết bị thi công bạn Click chuột vào Sheet Bảng tính giá CM, sau đó các bạn điều chỉnh giá xăng, dầu, điện và lắp giá nhân công thợ điều khiển máy thi công như hình sau đây.

Hình 1: Tích chuột vào nút (Tính trực tiếp)

thông tư 10

Hình 2: Click chuột sang Sheet Bảng tính giá CM sau đó chuột phải vào để lắp giá nhiên liệu và lắp giá nhân công thợ điều khiển máy.

thông tư 10

Các tin khác
 • Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta
 • Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Đơn giá ca máy Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Call Now Button