Công văn số 1777/BXD-VP về định mức dự toán phần lắp đặt

Ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 1777/BXD-VP; về việc Công bố Định mức dự toán phần lắp đặt.

Nội dung của Định mức dự toán phần lắp đặt; theo Công văn 1777/BXD-VP như sau:

Định mức dự toán phần lắp đặt kèm theo văn bản này để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007; của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Kết cấu tập Định mức dự toán phần lắp đặt theo Công văn 1777/BXD-VP

Tập định mức dự toán trình bầy theo nhóm; loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hoá thống nhất bao gồm 4 chương:

 • Chương I : Lắp đặt hệ thống điện trong công trình
 • Chương II : Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
 • Chương III : Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị
 • Chương IV : Khai thác nước ngầm

Mỗi loại định mức được trình bầy tóm tắt thành phần công việc; Điều kiện kỹ thuật, Điều kiện thi công; biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Định mức dự toán phần lắp đặt theo Công văn 1777/BXD-VP; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra dự toán; thanh quyết toán các công trình xây dựngcông trình giao thông, công trình văn hóa…

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải Định mức dự toán phần lắp đặt; ban hành kèm theo Công văn 1777/BXD-VP; hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây) hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theo.

Định mức dự toán phần lắp đặt

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Call Now Button