Công văn số 1777/BXD-VP về định mức dự toán phần lắp đặt

Ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 1777/BXD-VP; về việc Công bố Định mức dự toán phần lắp đặt.

Nội dung của Định mức dự toán phần lắp đặt; theo Công văn 1777/BXD-VP như sau:

Định mức dự toán phần lắp đặt kèm theo văn bản này để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007; của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Kết cấu tập Định mức dự toán phần lắp đặt theo Công văn 1777/BXD-VP

Tập định mức dự toán trình bầy theo nhóm; loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hoá thống nhất bao gồm 4 chương:

 • Chương I : Lắp đặt hệ thống điện trong công trình
 • Chương II : Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
 • Chương III : Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị
 • Chương IV : Khai thác nước ngầm

Mỗi loại định mức được trình bầy tóm tắt thành phần công việc; Điều kiện kỹ thuật, Điều kiện thi công; biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Định mức dự toán phần lắp đặt theo Công văn 1777/BXD-VP; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra dự toán; thanh quyết toán các công trình xây dựngcông trình giao thông, công trình văn hóa…

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải Định mức dự toán phần lắp đặt; ban hành kèm theo Công văn 1777/BXD-VP; hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây) hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theo.

Định mức dự toán phần lắp đặt

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND
 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Quyết định 2111/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND