Công văn số 1777/BXD-VP về định mức dự toán phần lắp đặt

Ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 1777/BXD-VP; về việc Công bố Định mức dự toán phần lắp đặt.

Nội dung của Định mức dự toán phần lắp đặt; theo Công văn 1777/BXD-VP như sau:

Định mức dự toán phần lắp đặt kèm theo văn bản này để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007; của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Kết cấu tập Định mức dự toán phần lắp đặt theo Công văn 1777/BXD-VP

Tập định mức dự toán trình bầy theo nhóm; loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hoá thống nhất bao gồm 4 chương:

 • Chương I : Lắp đặt hệ thống điện trong công trình
 • Chương II : Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
 • Chương III : Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị
 • Chương IV : Khai thác nước ngầm

Mỗi loại định mức được trình bầy tóm tắt thành phần công việc; Điều kiện kỹ thuật, Điều kiện thi công; biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Định mức dự toán phần lắp đặt theo Công văn 1777/BXD-VP; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra dự toán; thanh quyết toán các công trình xây dựngcông trình giao thông, công trình văn hóa…

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải Định mức dự toán phần lắp đặt; ban hành kèm theo Công văn 1777/BXD-VP; hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây) hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theo.

Định mức dự toán phần lắp đặt

Các tin khác
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD