Danh sách các tỉnh đã công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu

Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng đã được một số tỉnh thành; thành phố công bố làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, vận dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tổng hợp danh sách các tỉnh; thành phố đã công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu ban hành theo Quyết định 1169/QĐ-BXD.

Thái Nguyên: Quyết định 4127/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; của UBND tỉnh Thái Nguyên công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu Thái Nguyên.

Lào Cai: Quyết định 601/QĐ-UBND ngày 12/02/2018; của UBND tỉnh Lào Cai công bố  đơn giá thí nghiệm vật liệu Lào Cai.

Lạng Sơn: Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 27/4/2018; của UBND tỉnh Lạng Sơn công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn.

Tuyên Quang: Quyết định 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017; của UBND tỉnh Tuyên Quang công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang.

Hải Phòng: Quyết định 981/QĐ-UBND ngày 07/5/2018; của UBND thành phố Hải Phòng công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu Hải Phòng.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá thí nghiệm vật liệu; cấu kiện và kết cấu xây dựng của các tỉnh; thành phố nêu trên phục vụ cho công tác lập dự toán; thanh quyết toán các công trình xây dựng và công trình thí nghiệm. Để sử dụng được đơn giá thí nghiệm vật liệu quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây. đơn giá thí nghiệm vật liệu

Cở sở lập đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Căn cứ theo Quyết định 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ Xây dựng công bố Định mức Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang