Đính chính Bộ Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh An Giang theo Quyết định 307/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 01 năm 2017 UBND Tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 307/QĐ-UBND; về việc đính chính Bộ Đơn giá phần xây dựng tỉnh An Giang

Căn cứ Ban hành Quyết định 307/QĐ-UBND về việc đính chinh Đơn giá phần xây dựng tỉnh An Giang:

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 03/TTr-SXD ngày 12 tháng 1 năm 2017.

Nội dung của Đơn giá phần xây dựng tỉnh An Giang theo Quyết định 307/QĐ-UBND:

Điều 1 : Công bố đính chính bộ Đơn giá phần xây dựng tỉnh An Giang; được ban hành kèm theo quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ( có phụ lục đính kèm ).

Điều 2 : Hiệu lực thi hành :

a.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

b.Xử lý chuyển tiếp

 • Đối với các gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhà thầu; thì không điều chỉnh dự toán theo đơn giá đính chính tại văn bản này
 • Đối với các gói thầu chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán ;trình thẩm định; phê duyệt lại dự toán theo đơn giá đính chính công bố tại văn bản này.

Hướng dẫn tải Đơn giá phần xây dựng tỉnh An Giang theo Quyết định 307/QĐ-UBND

Hiên tại; Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật nội dung của Quyết định 307/QĐ-UBND để phục vụ quý khách hàng trong quá trình lập, thẩm tra, thẩm định dự toán các công trình.Đơn giá phần xây dựng tỉnh An Giang

Mọi ý kiến vướng mắc hoặc cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng xin hãy liên hệ với chúng tôi :

Hotline : 1900636314 – 0243 990 8038

Websitehttps://dutoaneta.vn/

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang