Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 03/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 1281/QĐ-UBND công bố định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của định mức này. Quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về hoàn toàn miễn phí. (xem Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Tại đây)

Hướng dẫn tải định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Định mức chất thải rắn đô thị

Bộ định mức chất thải rắn đô thị theo Quyết định 1281/QĐ-UBND được công bố cơ sở để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí trong công tác thu gom; vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm:

Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị.

Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND