Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 03/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 1281/QĐ-UBND công bố định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của định mức này. Quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về hoàn toàn miễn phí. (xem Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Tại đây)

Hướng dẫn tải định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Định mức chất thải rắn đô thị

Bộ định mức chất thải rắn đô thị theo Quyết định 1281/QĐ-UBND được công bố cơ sở để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí trong công tác thu gom; vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm:

Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị.

Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Các tin khác
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND