Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 03/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 1281/QĐ-UBND công bố định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của định mức này. Quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về hoàn toàn miễn phí. (xem Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Tại đây)

Hướng dẫn tải định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Định mức chất thải rắn đô thị

Bộ định mức chất thải rắn đô thị theo Quyết định 1281/QĐ-UBND được công bố cơ sở để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí trong công tác thu gom; vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm:

Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị.

Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018 theo Quyết định 3123/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Nam năm 2018 theo Quyết định 1354/QĐ-BXD
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD
 • Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND
 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD