Định mức công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022

Ngày 07 tháng 3 năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND;706/QĐ-UBND;708/QĐ-UBND;710/QĐ-UBND. Về công bố định mức công ích chuyên ngành thành phố Hải Phòng năm 2022. Định mức được ban hành là cơ sở để cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Định mức công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022

Căn cứ ban hành

 1. Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
 2. Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 6/1/2019 của Bộ Lao động Thường binh và Xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương; chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.
 3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng.

Các phần định mức được ban hành.

 1. Tập định mức sản xuất và duy trì cây xanh đô thị theo Quyết định số 704/QĐ-UBND
 2. Tập định mức duy trì hệ thông chiếu sáng đô thị Quyết định số 706/QĐ-UBND
 3. Tập định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Quyết định số 708/QĐ-UBND
 4. Tập định mức duy trì hệ thống thoát nước đô thị theo Quyết định số 710/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung định mức

a. Hao phí vật liệu

Là hao phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

b. Hao phí nhân công

-Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

c. Hao phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Tải và áp dụng định mức công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022 trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán  Eta đã cập nhật dữ liệu phần định mức công ích vào dữ liệu phần mềm đầy đủ và chính xác. Quý khách vui lòng tải và áp dụng phục vụ cho công việc.

Ngày 7/3/2022 UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 705;707;709;711/QĐ-UBND công bố đơn giá công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022.

Lựa chọn định mức

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Eta )

 

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định 5074/QĐ-SXD
 • Ưu đãi nhân dịp Xuân Quý Mão chào Năm mới 2023 – Giảm 50%
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo Quyết định 12/QĐ-SXD
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang năm 2023 theo Quyết định 04/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 5703/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 04/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/01/2023
 • Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023 theo Quyết định số 166/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2023 theo Quyết định 167/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2023 theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 03/01/2023
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 01/01/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 theo Quyết định số 03/QĐ-SXD
 • Call Now Button