Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND

Ngày 04 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 2611/QĐ-UBND; ban hành Bộ đơn giá công tích đô thị tỉnh Sơn năm 2023. Đơn giá ban hành theo Quyết định là căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng.

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

– Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

– Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

– Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

– Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

Căn cứ các tập định mức 591; định mức 592; định mức 593; định mức 593; ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng.

Ngày 04 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 2611/QĐ-UBND; ban hành Bộ đơn giá công tích đô thị tỉnh Sơn năm 2023

Kết cấu tập đơn giá

Đơn giá được chia làm các phần

 1. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Sơn La;
 2. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị tỉnh Sơn La;
 3. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Sơn La;
 4. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Sơn La.

Nội dung bộ đơn giá

Chi phí vật liệu :

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ ( không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung ) cần cho việc thực hiện và hoàn thanh một đơn vị khối lượng công tác. Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu trong quá trình thực hiện công tác.

Giá vật liệu xác định theo công bố đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La ( mức giá chưa có thuế VAT). Tham khảo mức giá tại thị trường đối với những loại vật liệu chưa có trong đơn giá.

Trong quá trình áp dụng, các đơn vị cần căn cứ giá vật liệu tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp và khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

Chi phí nhân công:

Là chi phí nhân công cần thiết của công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác công ích đô thị.

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính toán với mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng (quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023);

 1. Hệ số điều chỉnh tăng tiền lương Hđc=0,25
 2. Hệ số phụ cấp khu vực Hkv=0,4

Chi phí máy và thiết bị thi công:

Là chi phí các phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Giá ca máy và thiết bị thi công bao gồm : Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chí phí, nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác;

Giá ca máy thi công trong đơn giá được tính theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La và các quy định khác hiện hành;

Hướng dẫn tải đơn giá dịch vụ công ích đô thị Sơn La năm 2023

Quý khách mở phần mềm lên sau đó Click chuột vào Menu (Chọn đơn giá), tiếp theo tìm đến tỉnh Sơn La. Phần mềm sẽ hiện thị các phần đơn giá của Sơn La, bạn chọn đơn phần đơn giá Sơn La năm 2023, phần công ích theo quyết định 2611/QĐ-UBND rồi bấm tải về và tích chọn.

Chú ý chọn đúng vùng cần làm.

Sau đó tiến hành tra mã công việc là thực hiện việc lập dự toán theo trình tự vẫn thực hiện.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 14/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 15/02/2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 08/02/2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 01/02/2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2024 theo Quyết định 145/QĐ-SXD
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh năm 2024
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang năm 2024
 • Popup chat chân trang