Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2019 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định 2171/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La. Bộ đơn giá này được tính toán trên phần mềm dự toán Eta. Hiện tại dữ liệu đơn giá đã được cập nhật vào phần mềm đầy đủ. Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây để tải về sử dụng.

Bấm vào đây để tải đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Sơn La theo Quyết định 2171/QĐ-UBND

Bước 1: Tải đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La trên phần mềm Eta

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click chuột vào Menu (tải đơn giá). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị danh mục đơn giá của các tỉnh thành. Các bạn kéo chuột xuống phía dưới tìm đến tỉnh Sơn La và Click chuột vào Menu (tải về). Vui lòng xem theo hình sau đây để tải đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La trên phần mềm Eta.Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La

Bước 2: Chọn đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La theo Quyết định 2171/QĐ-UBND để sử dụng

Sau khi đã tải đơn giá thành công tại bước 1 các bạn sẽ phải lựa chọn đơn giá phù hợp với loại đô thị để sử dụng. Bộ đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La được tính toán cho 02 loại đô thị đó là:

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Sơn La cho đô thị loại II

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Sơn La cho đô thị loại III – IV

Trong mỗi loại đô thị đơn giá được tính cho 02 loại phụ cấp khu vực nhân công là phụ cấp 0,4 và phụ cấp 0,5. Khi các bạn chọn đơn giá để sử dụng các bạn cần chú ý chọn đúng loại đô thị; và loại phụ cấp. Các bạn vui lòng xem hình sau đây để thực hiện nhé.Quyết định 2171/QĐ-UBND

Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La theo Quyết định 2171/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ban hành; và thay thế Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La.

Bấm vào đây để tải file Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 30/8/2019; UBND tỉnh Sơn La về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang