Đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1244/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 7 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND; Về công bố đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022. Đơn giá được ban hành là cơ sở để cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1244/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
 2. Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 6/1/2019 của Bộ Lao động Thường binh và Xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương; chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.
 3. Các Quyết định số 591,592,593,594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về công bố các định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị.

Ngày 12/7/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND; Về công bố đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022

Các phần đơn giá được ban hành.

 1. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
 2. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thái rắn đô thị;
 3. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị;
 4. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các bộ đơn giá trước đó.

Đơn giá được ban hành làm 3 khu vực

 1. Đô thị loại 1 : Áp dụng cho Thành phố Nam Định
 2. Đô thị loại 3 – nhân công khu vực 3 – Áp dụng cho Huyện Mỹ Lộc
 3. Đô thị loại 3 – nhân công khu vực 4 – Áp dụng cho các huyện còn lại

Nội dung đơn giá

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công

-Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

-Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH; ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương; chi phí nhân công trong đơn giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.

+Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

++Hệ số cấp bậc ; xác định theo quy định tại mục I.2.3 Phụ lục kèm theo và mục II.3 thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH.

++Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương Hđc xác định theo Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An

+++Hđc = 0,6 đối với Vùng II ( Huyện Mỹ Lộc và Thành phố Nam Định )

+++ Hđc= 0,4 đối với các huyện còn lại

++ Hệ số phụ cấp trong giá nhân công ;

++ Hệ số phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, xác định bằng 0,1; hệ số phụ cấp đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm xác định bằng 0,3

++ Các phụ cấp khác ; lưu động, trách nhiệm, thu hút; tiền ăn ca, chế độ khác chưa bao gồm trong giá dịch vụ công ích.

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Tải và áp dụng đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 trên phần mềm dự toán Eta.

Công ty cổ phần tin học Eta là đơn vị tư vấn trực tiếp xây dựng bộ đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022. Dữ liệu trên Eta là phần dự liệu chính thống và cập nhật nhanh nhất. Quý khách vui lòng tải và áp dụng phục vụ cho công việc.

Lựa chọn đơn giá

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Eta )

 

Các tin khác
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang năm 2022
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2022 theo Quyết định 284/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2022 theo Quyết định số 283/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 01/12/2022
 • Bảng giá ca máy thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định 218/QĐ-SXD
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh năm 2022
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công Đồng Nai năm 2022
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hà Giang năm 2022
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/11/2022
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022 theo Quyết định 100/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2022 theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/11/2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2022 theo Quyết định số 217/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2022 theo Quyết định 218/QĐ-SXD
 • Call Now Button