Đơn giá gạch không nung tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 1264/QĐ-BXD

Như bài viết trước; chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách lập dự toán đơn giá phần sửa chữa; và bảo dưỡng công trình xây dựng theo Quyết định 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tiếp tục theo yêu cầu của khách hàng sử dụng phần mềm Dự toán Eta; hôm nay chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn các lập dự toán đơn giá gạch không nung tỉnh Bắc Giang. Lập trên cơ sở định mức công tác sử dụng vật liệu xây không nung; ban hành kèm theo Quyết định 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ Xây dựng. Để sử dụng được đơn giá này các bạn cần tải về theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải đơn giá gạch không nung tỉnh Bắc Giang trên Dự toán Eta như sau:

đơn giá gạch không nung tỉnh Bắc Giang

Chú ý: Đơn giá gạch không nung tỉnh Bắc Giang được lập dự trên phần mềm Dự toán Eta; và theo yêu cầu của người sử dụng. Đơn giá này mang tính chất tham khảo giúp cho việc lập dự toán được nhanh chóng và thuận tiện. Quý khách cần đọc kỹ và cân nhắc khi sử dụng. 

Nguyên tắc tính toán đơn giá gạch không nung tỉnh Bắc Giang.

Đơn giá gạch không nung tỉnh Bắc Giang được tính toán theo 03 thành phần là chi phí vật liệu; chi phí nhân công và chi phí máy thi công.

a. Chi phí vật liệu:

Đơn giá vật liệu tính trong đơn giá được Eta tính toán theo nguyên tắc lấy giá gốc của các bộ đơn giá đã được công bố như:  Quyết định 163/QĐ-SXDQuyết định 164/QĐ-SXD ngày 07/10/2013 của SXD Bắc Giang; và tham khảo thêm giá vật liệu của một số tỉnh mới công bố gần đây như: tỉnh Lạng Sơn công bố đơn giá xây dựng công trình theo Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 27/4/2018.

b. Chi phí nhân công:

Đơn giá nhân công tính toán trong bộ đơn giá này được áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn thành phố Bắc Giang công bố tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 20/7/2016; mức lương  cơ sở đầu vào là: 2.154.000 đồng/tháng

c: Chi phí máy thi công:

Đơn giá máy thi công được tính theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 UBND tỉnh Bắc Giang.

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang