Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND

Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định 2065/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018. Phần mềm Dự toán Eta được Sở xây dựng Cao Bằng giao nhiệm vụ kiểm tra rà soát toàn bộ số liệu tính toán của bộ đơn giá nêu trên. Đên thời điểm hiện tại cơ sở dữ liệu gốc của đơn giá đã được tích hợp sẵn vào phần mềm dự toán eta; để áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; và thay thế Quyết định 1945/QĐ-UBND ngày 12/12/2012. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND như sau:

đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018

Cơ sở xác định đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Căn cứ theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng.

Nội dung của bộ đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá lấy theo công bố giá vật liệu của Liên sở Tài Chính – Xây dựng và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại thời điểm quý III/2018 chưa có thuế giá trị gia tăng.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại công văn số 10/HD-SXD ngày 05/01/2018; của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng. Mức lương cơ sở đầu vào vùng IV là 1.900.000 đồng/tháng.
Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương cơ sở là 2.000.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh KĐCNC = 1,053

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018; theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết về đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND như sau:

Quyết định 2065/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND
 • Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước Bình Thuận Quyết định 2565/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Quyết định 2111/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La Quyết định 2171/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019
 • Hướng dẫn cập nhật định mức thoát nước đô thị thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Lâm Đông năm 2019
 • Hướng dẫn tính cước vận chuyển ô tô tỉnh Sơn La theo Quyết định 804/QĐ-UBND
 • Đơn giá cây xanh thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2528/QĐ-UBND
 • Dự toán sửa chữa công trình theo định mức 1149/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang