Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND

Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định 2065/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018. Phần mềm Dự toán Eta được Sở xây dựng Cao Bằng giao nhiệm vụ kiểm tra rà soát toàn bộ số liệu tính toán của bộ đơn giá nêu trên. Đên thời điểm hiện tại cơ sở dữ liệu gốc của đơn giá đã được tích hợp sẵn vào phần mềm dự toán eta; để áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; và thay thế Quyết định 1945/QĐ-UBND ngày 12/12/2012. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND như sau:

đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018

Cơ sở xác định đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Căn cứ theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng.

Nội dung của bộ đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá lấy theo công bố giá vật liệu của Liên sở Tài Chính – Xây dựng và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại thời điểm quý III/2018 chưa có thuế giá trị gia tăng.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại công văn số 10/HD-SXD ngày 05/01/2018; của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng. Mức lương cơ sở đầu vào vùng IV là 1.900.000 đồng/tháng.
Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương cơ sở là 2.000.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh KĐCNC = 1,053

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018; theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết về đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND như sau:

Quyết định 2065/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Call Now Button