Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND

Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định 2065/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018. Phần mềm Dự toán Eta được Sở xây dựng Cao Bằng giao nhiệm vụ kiểm tra rà soát toàn bộ số liệu tính toán của bộ đơn giá nêu trên. Đên thời điểm hiện tại cơ sở dữ liệu gốc của đơn giá đã được tích hợp sẵn vào phần mềm dự toán eta; để áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; và thay thế Quyết định 1945/QĐ-UBND ngày 12/12/2012. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND như sau:

đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018

Cơ sở xác định đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Căn cứ theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng.

Nội dung của bộ đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá lấy theo công bố giá vật liệu của Liên sở Tài Chính – Xây dựng và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại thời điểm quý III/2018 chưa có thuế giá trị gia tăng.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại công văn số 10/HD-SXD ngày 05/01/2018; của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng. Mức lương cơ sở đầu vào vùng IV là 1.900.000 đồng/tháng.
Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương cơ sở là 2.000.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh KĐCNC = 1,053

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018; theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết về đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND như sau:

Quyết định 2065/QĐ-UBND

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang