Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2436/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2017 UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định 2436/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh năm 2017. Đơn giá là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập, quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án, thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2067/QĐ-UBND ngày 30/9/2016.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định 2436/QĐ-UBND. Để sử dụng được đơn giá này quý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh

Cơ sở xác định Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2436/QĐ-UBND.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng;

Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 30/9/2016; của UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố giá nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang