Đơn giá Khảo sát xây dựng tỉnh Sóc Trăng Quyết định 2513/QĐ-UBND

Ngày 02/10/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; đã công bố Quyết định 2513/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá khảo sát xây dựng Sóc Trăng.

Đơn giá khảo sát xây dựng Sóc Trăng là cơ sở để các cơ quan; đơn vị có liên quan tham khảo; sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định này thay thế Quyết định số 992/QĐHC-CTUBND ngày 11/7/2006; của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về ban hành Đơn giá phần khảo sát.

1.   Nội dung đơn giá khảo sát xây dựng Sóc Trăng theo Quyết định 2513/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát xây dựng Sóc Trăng xác định  mức chi phí về  vật  liệu; nhân công; máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn  vị  khối  lượng công tác khảo sát xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát; theo đúng yêu cầu  kỹ thuật; quy trình; quy phạm quy định.

Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính; vật liệu phụ cần thiết trực tiếp để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

Giá vật liệu trong Đơn giá khảo sát xây dựng Sóc Trăng; được tính theo Công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng và giá vật liệu; thiết bị được khảo sát trên thị trường.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng); chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

Chi phí nhân công:

 • Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng IV; LNC4 = 2.000.000 đồng/tháng theo Văn bản số 1052/UBND-TH ngày 05/8/2016; của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm; tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường; và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).
 • Hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2; công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

+ Công nhân khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng): Nhóm I – Bảng số 1.

+ Kỹ sư trực tiếp: Bảng số 2.

Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và chi phí khác.

2.   Kết cấu Đơn giá khảo sát xây dựng Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 2513/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây; dựng được trình bày theo nhóm; loại công tác và được mã hóa thống nhất, gồm 11 chương.

 • Chương 1:      Công tác đào đất đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm
 • Chương 2:      Công tác thăm dò địa vật lý
 • Chương 3:      Công tác khoan
 • Chương 4:      Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan
 • Chương 5:      Công tác thí nghiệm tại hiện trường
 • Chương 6:      Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng
 • Chương 7:      Công tác đo khống chế độ cao
 • Chương 8:      Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình
 • Chương 9:      Công tác số hóa bản đồ
 • Chương 10:    Công tác đo vẽ bản đồ
 • Chương 11:    Chương bổ sung – Công tác thí nghiệm trong phòng

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Đơn giá khảo sát xây dựng Sóc Trăng theo Quyết định 2513/QĐ-UBND; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại đơn giá Sóc Trăng; hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá tại đây)

Chi tiết về Quyết định 2513/QĐ-UBND như sau:

Đơn giá khảo sát xây dựng Sóc Trăng

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang