Đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 29/QĐ-SXD

Ngày 15 tháng 4 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 29/QĐ-SXD; về công bố Đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2021. Đơn giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa ban tỉnh Lai Châu.

Đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 29/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 3. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 29/QĐ-SXD

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký.

Các vùng đơn giá nhân công được ban hành

 1. Vùng III : Thành phố Lai Châu
 2. Vùng IV : Các huyện còn lại.

Tải và áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 29/QĐ-SXD trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung đơn giá nhân công theo Quyết định số 29/QĐ-SXD của Sở Xây dưng tỉnh Lai Châu. Quý khách vui lòng tải về, cập nhật và áp dụng trong công việc của mình.

Các bước thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá nhân công, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Lai Châu”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thái Bình năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Kạn năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Ninh năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Điện Biên năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng An Giang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên năm 2021
 • Đơn giá vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang tháng 4/2021 theo công bố số 712/CB-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 33/QĐ-SXD
 • Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND
 • Một số điểm mới bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang
 • Cước vận chuyển ô tô theo Quyết định 07/2021/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng
 • Dự toán chi phí xây dựng nhà xưởng dựa vào những yếu tố nào?
 • Áp dụng định mức xây dựng công trình như thế nào khi Nghị định 10 có hiệu lực?
 • Ưu điểm phần mềm dự toán Eta mà người dùng cần biết trước khi mua
 • Call Now Button