Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND

Ngày 11/12/2017; UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2374/QĐ-UBND công bố Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn.

 1. Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn công bố tại Quyết định số 2374/QĐ-UBND; được áp dụng cho việc lập; thẩm định; phê duyệt tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng, ký kết hợp đồng xây dựng và thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2017.
 2. Việc thanh toán đối với các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng trọn gói; hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày 01/10/2017 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
 3. Việc thanh toán đối với các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng trọn gói; hợp đồng theo đơn giá cố định từ ngày 01/10/2017 thì được điều chỉnh đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này.
 4. Việc thanh toán đối với các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:
 5. Đối với khối lượng thực hiện đã được thanh toán trước ngày 01/10/2017; thì không được điều chỉnh theo đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này.
 6. Đối với khối lượng thực hiện đủ điều kiện thanh toán nhưng chưa được thanh toán trước ngày 01/10/2017; thì được điều chỉnh đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này.
 7. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương; và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn phục vụ cho công tác lập, thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quý khách vui lòng xem hướng dẫn tải đơn giá nhân công Lạng Sơn (Tại đây)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số máy 1900636314 hoặc 0243 9908038 để được hỗ trợ.

Chi tiết về Quyết định xem tại đây

Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn

Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn

Các tin khác
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD
 • Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND
 • Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn tải bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum theo Quyết định 101/QĐ-SXD
 • Đơn giá sửa chữa Kon Tum 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum theo Quyết định 1390/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2017 theo Quyết định 5812/QĐ-UBND