Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND

Ngày 11/12/2017; UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2374/QĐ-UBND công bố Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn.

 1. Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn công bố tại Quyết định số 2374/QĐ-UBND; được áp dụng cho việc lập; thẩm định; phê duyệt tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng, ký kết hợp đồng xây dựng và thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2017.
 2. Việc thanh toán đối với các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng trọn gói; hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày 01/10/2017 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
 3. Việc thanh toán đối với các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng trọn gói; hợp đồng theo đơn giá cố định từ ngày 01/10/2017 thì được điều chỉnh đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này.
 4. Việc thanh toán đối với các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:
 5. Đối với khối lượng thực hiện đã được thanh toán trước ngày 01/10/2017; thì không được điều chỉnh theo đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này.
 6. Đối với khối lượng thực hiện đủ điều kiện thanh toán nhưng chưa được thanh toán trước ngày 01/10/2017; thì được điều chỉnh đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này.
 7. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương; và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn phục vụ cho công tác lập, thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quý khách vui lòng xem hướng dẫn tải đơn giá nhân công Lạng Sơn (Tại đây)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số máy 1900636314 hoặc 0243 9908038 để được hỗ trợ.

Chi tiết về Quyết định xem tại đây

Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn

Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn

Các tin khác
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1065/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018