Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2018 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 2469/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá này. Quý khách hàng nhanh chóng tải về sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND như sau:đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận

Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu trong đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận; tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận lấy theo thời điểm tháng 02/2016; (tính cùng thời điểm mặt bằng giá của Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận công bố kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 16/5/2016; của UBND tỉnh Bình Thuận (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo mức giá tham khảo tại thị trường

Chi phí nhân công:

Mức lương đầu vào tính toán đơn giá nhân công trong bộ đơn giá căn cứ Công văn số 1382/UBND-ĐTQH ngày 28/4/2016; của UBND tỉnh về việc công bố mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng; được xác định tại Vùng II (Thành Phố Phan Thiết) là 2.227.000đồng/tháng.
Tại các địa bàn Thị xã La Gi; và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam; tỉnh Bình Thuận (thuộc vùng III, mức lương: 2.068.000 đồng/tháng) thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh 0,929.
Đối với các công trình tại các địa bàn còn lại của tỉnh Bình Thuận; (thuộc vùng IV, mức lương: 1.968.000 đồng/tháng) thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh 0,884.

Chi phí máy thi công:

Phương pháp xác định đơn giá máy thi công trong đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận; được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tải file công bố đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận tại đây

Các tin khác
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2018 theo Quyết định 1061/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Thái Bình theo Quyết định 695/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2019 theo Quyết định 36/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Hà Tĩnh 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Định mức khảo sát đo sâu theo Thông tư 18/2017/TT-BGTVT
 • Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2018
 • Hướng dẫn tải định mức ngành điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND