Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 Quyết định 2172/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2019 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định 2172/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019. (sửa đổi, bổ sung Quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016). Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định nêu trên. Quý khách nhanh chóng tải đơn giá sơn là về sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Các bước thực hiện việc tải đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 như sau:

Bước 1: Tải đơn giá tỉnh Sơn La

Sau khi mở phần mềm lên các bạn Click chuột vào Menu (tải đơn giá). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên danh mục đơn giá của các tỉnh thành. Các bạn kéo chuột xuống phía dưới tìm đến tỉnh Sơn La và Click vào nút (tải về). Các bạn vui lòng xem theo hình sau đây để tải đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 nhé.Quyết định 2172/QĐ-UBND

Bước 2: Chọn đơn giá 2172 để sử dụng

Sau khi tải đơn giá thành công tại Bước 1. Các bạn thực hiện theo hình dưới đây để chọn đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 theo Quyết định 2172/QĐ-UBND để sử dụng. (lưu ý: đơn giá này chỉ thay đổi nhân công nhóm II thành nhóm I cho một số mã công tác chương AD. còn các nội dung khác vẫn theo Đơn giá 2413)Đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019

Các nội dung đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 như sau:

Phần xây dựng gồm các mã hiệu công việc sau đổi từ nhân công nhóm II sang nhân công nhóm I

AD.21111 đến AD.26411: Công tác làm mặt đường:

AD.3000: Công tác làm cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ;

AD.6000: Làm nền đá Ba lát;

AD.7000: Lắp đặt hệ thống thông tin, tín hiệu;

AD.8000: Lắp đặt phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông;

Các nội dung khác vẫn áp dụng theo bộ đơn giá xây dựng công trình theo Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016.

Chi tiết về đơn giá sửa đổi bổ sung Sơn La năm 2019 theo Quyết định 2172/QĐ-UBND các bạn vui lòng tải về (tại đây)

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang