Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 12 năm 2018 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND. Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá nêu trên. Quý khách hàng vui lòng tải về để sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND như sau:

Bước 1: Quý khách chạy phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click chuột vào nút (Tải đơn giá)

Bước 2: Cửa sổ đơn giá hiển thị lên các bạn tìm đến đơn giá Cao Bằng và Click chuột vào nút (Tải về). Chú ý: có thể trên máy tính các bạn sẽ có chữ (đã có) nhưng các bạn vẫn Click vào nút (Tải về) nhé. Vì dữ liệu đã có trên máy tính là dữ liệu đơn giá cũ. Để sử dụng được đơn giá mới các bạn cần phải tải lại đơn giá. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.

Quyết định 2066/QĐ-UBND

Chú ý: Phần mềm Dự toán Eta là đơn vị được Sở Xây dựng Cao Bằng giao nhiệm vụ kiểm tra; rà soát toàn bộ số liệu của đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018. Quý khách sử dụng phần mềm dự toán Eta khi lập dự toán không cần phải tra lại bảng cứng (sách).

Click vào đây xem hướng dẫn áp dụng đơn giá đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018; theo Quyết định 2065/QĐ-UBND.

Cơ sở xây dựng đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018.

Căn cứ theo Quyết định số 1169 /QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu; cấu kiện; kết cấu và công trình xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22/12/2017; của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ Văn số 10/HD-SXD ngày 05/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng; về việc hướng dẫn đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Hiệu lực thi hành.

Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định 2066/QĐ-UBND; sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; và thay thế Quyết định 1948/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết về công bố như sau:

Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND