Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 12 năm 2018 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND. Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá nêu trên. Quý khách hàng vui lòng tải về để sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2066/QĐ-UBND như sau:

Bước 1: Quý khách chạy phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click chuột vào nút (Tải đơn giá)

Bước 2: Cửa sổ đơn giá hiển thị lên các bạn tìm đến đơn giá Cao Bằng và Click chuột vào nút (Tải về). Chú ý: có thể trên máy tính các bạn sẽ có chữ (đã có) nhưng các bạn vẫn Click vào nút (Tải về) nhé. Vì dữ liệu đã có trên máy tính là dữ liệu đơn giá cũ. Để sử dụng được đơn giá mới các bạn cần phải tải lại đơn giá. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.

Quyết định 2066/QĐ-UBND

Chú ý: Phần mềm Dự toán Eta là đơn vị được Sở Xây dựng Cao Bằng giao nhiệm vụ kiểm tra; rà soát toàn bộ số liệu của đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018. Quý khách sử dụng phần mềm dự toán Eta khi lập dự toán không cần phải tra lại bảng cứng (sách).

Click vào đây xem hướng dẫn áp dụng đơn giá đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018; theo Quyết định 2065/QĐ-UBND.

Cơ sở xây dựng đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018.

Căn cứ theo Quyết định số 1169 /QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu; cấu kiện; kết cấu và công trình xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22/12/2017; của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ Văn số 10/HD-SXD ngày 05/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng; về việc hướng dẫn đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Hiệu lực thi hành.

Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định 2066/QĐ-UBND; sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; và thay thế Quyết định 1948/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết về công bố như sau:

Đơn giá thí nghiệm vật liệu Cao Bằng năm 2018

Các tin khác
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Call Now Button