Đơn giá tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1782/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá tỉnh Hậu Giang năm 2020. Bộ đơn giá xây dựng công trình sau khi ban hành là cơ sở để các cơ quan; tổ chức, cá nhân có liên quan có căn cứ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đơn giá tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 • Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ; về mọt số nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thong tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư só 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.
 • Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quán lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nội dung đơn giá tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND

Các phần đơn giá ban hành:

 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng
 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
 3. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
 4. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
 5. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Bảng chi phí đơn giá bao gồm:

+ Chi phí vật liệu

Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một khối lượng đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

+ Chi phí nhân công

Là chi phí nhân công trực tiếp và nhân công phục vụ cần thiết để hoàn thành một khối lượng công tác xây dựng; từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

+ Chi phí máy thi công

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thì công; máy phục vụ cần thiết ( nếu có )  đề hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND được chia làm 2 khu vực :

Vùng III: Thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy, và các huyện Châu Thành, Châu Thành A.

Vùng IV : Các huyện và thị xã còn lại.

Áp dụng đơn giá tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang do Công ty cổ phần tin học Eta là đơn vị tư vấn lập và được tích hợp trong phần mềm dự toán Eta. Dữ liệu Eta là dữ liệu gốc nên đảm bảo cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Để cập nhật và sử dụng quý khách hàng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ” Hậu Giang ”

 

Bước 2 : Chọn tỉnh ” Hậu Giang” để tra cứu công việc.

 

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang