Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND

Ngày 24/10/2019 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định 815/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 gồm các phần sau đây:

Phần xây dựng (điều chỉnh bổ sung)

Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Giang.

Bấm vào đây để tải Quyết định 815/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang

Bấm vào đây để tải File PDF đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019

Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019. Để sử dụng đơn giá này các bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải bộ đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019

Bước 1: Tải đơn giá

Các bạn mở phần mềm eta lên sau đó Click chuột vào Menu (tải đơn giá). Sau đó phần mềm hiển thị ra danh mục đơn giá của các tỉnh thành các bạn tìm đến tỉnh Bắc Giang để tải về. Vui lòng xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.

Bước 2: Chọn đơn giá để sử dụng.

Sau khi đã tải đơn giá thành công các bạn cần phải lựa chọn đơn giá để sử dụng. Các bạn lưu ý bộ đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 có phần xây dựng là phần sửa đổi và bổ sung do đó khi lập dự toán các bạn cần chọn thêm cả phần đơn giá gốc theo Quyết định số 164/QĐ-SXD ngày 07 tháng 10 năm 2013 để sử dụng. Vì nếu các bạn không chọn bộ đơn giá gốc theo Quyết định số 164/QĐ-SXD thì các bạn sẽ không tra ra đầy đủ các mã hiệu đơn giá được nhé. Các bạn vui lòng xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang