Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND

Ngày 24/10/2019 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định 815/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 gồm các phần sau đây:

Phần xây dựng (điều chỉnh bổ sung)

Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Giang.

Bấm vào đây để tải Quyết định 815/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang

Bấm vào đây để tải File PDF đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019

Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019. Để sử dụng đơn giá này các bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải bộ đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019

Bước 1: Tải đơn giá

Các bạn mở phần mềm eta lên sau đó Click chuột vào Menu (tải đơn giá). Sau đó phần mềm hiển thị ra danh mục đơn giá của các tỉnh thành các bạn tìm đến tỉnh Bắc Giang để tải về. Vui lòng xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.

Bước 2: Chọn đơn giá để sử dụng.

Sau khi đã tải đơn giá thành công các bạn cần phải lựa chọn đơn giá để sử dụng. Các bạn lưu ý bộ đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 có phần xây dựng là phần sửa đổi và bổ sung do đó khi lập dự toán các bạn cần chọn thêm cả phần đơn giá gốc theo Quyết định số 164/QĐ-SXD ngày 07 tháng 10 năm 2013 để sử dụng. Vì nếu các bạn không chọn bộ đơn giá gốc theo Quyết định số 164/QĐ-SXD thì các bạn sẽ không tra ra đầy đủ các mã hiệu đơn giá được nhé. Các bạn vui lòng xem hình sau đây để thực hiện theo nhé.đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Call Now Button