Đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng theo Quyết định 3050/QĐ-UBND

Ngày 10/11/2017 UBND Tp Hải Phòng đã công bố các Quyết định số 3050/QĐ-UBND; Quyết định số 3051/QĐ-UBND; Quyết định số 3052/QĐ-UBND; Quyết định số 3053/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng.

Đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng gồm các phần sau:

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công

Đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng là cơ sở để các tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng được xác định trên các cơ sở sau:

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng; ban hành kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;
 • Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (bổ sung); ban hành kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng;
 • Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung); ban hành kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng;
 • Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung); ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng;
 • Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung); ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng;
 • Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung); ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng
 • Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung); ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng
 • Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016; của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng Đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng trên Dự toán Eta

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải Đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng; hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây) hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theo.

Đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng

Các tin khác
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hà Nam 2019 theo Quyết định 1297/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang trên Dự toán Eta
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Phước năm 2019 theo Quyết định 34/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá bưu chính viễn thông tỉnh Bến Tre
 • Đơn giá xây dựng công trình Hải Dương năm 2019 theo định mức 1264
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3735/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng đặc thù tỉnh Bình Dương theo Quyết định 3736/QĐ-UBND
 • Định mức sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện theo Quyết định 456/QĐ-BXD
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Hưng Yên Quyết định 1046/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Hưng Yên 2019 theo Quyết định 1045/QĐ-UBND
 • Định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN
 • Giá ca máy thi công tỉnh Tiền Giang năm 2018 theo Quyết định 4073/QĐ-UBND
 • Tập huấn bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà tĩnh 2019
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Ninh Bình năm 2018 Quyết định 1063/QĐ-UBND