Đơn giá xây dựng công trình Nghệ An Quyết định số 5812/QĐ-UBND

Ngày 01/12/2017 UBND tỉnh Nghệ An; đã công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An gồm các phần sau:

 • Quyết định số 5812/QĐ-UBND ngày 01/12/2017; về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An – Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 • Quyết định số 5815/QĐ-UBND ngày 01/12/2017; về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 • Quyết định số 5816/QĐ-UBND ngày 01/12/2017; về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bộ đơn giá này là cơ sở để các tổ chức; cá nhân có liên quan; tham khảo; áp dụng vào việc xác định dự toán xây dựng; tổng mức đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các chi phí trong đơn giá:

a) Chi phí vật liệu:

– Chi phí vật liệu trong đơn giá xác định trên cơ sở Bảng giá vật liệu xây dựng đến chân công trình; (chưa có thuế giá trị gia tăng – VAT) tại thời điểm quý III/2015 khu vực thành phố Vinh. Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn TX Cửa Lò; TX Thái Hòa; TX Hoàng Mai và trung tâm 17 huyện lỵ tỉnh Nghệ An.

b) Chi phí nhân công:

– Chi phí nhân công trong đơn giá; là chi phí công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng; đã bao gồm lương cơ bản; các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công.

– Các khoản chi phí nhân công được tính theo mức lương đầu vào vùng IV là 1.900.000đ/tháng; cấp bậc tiền lương được tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015; của Bộ Xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ; các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực; phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường công bố tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015; của Bộ Xây dựng. Số ngày công trong tháng được tính là 26 ngày.

c) Chi phí máy thi công:

– Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công; theo Quyết định số 5911/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

– Chi phí tiền lương của thợ điều khiển máy được tính với mức lương đầu vào vùng IV là 1.900.000đ/tháng

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An; hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá tại đây)

Chi tiết về Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An Quý khách xem tại đây

 

 

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang