Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội theo Quyết định 5479/QĐ-UBND

Ngày 24/11/2011 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5479/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội – Phần lắp đặt.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định 5479/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội – Phần lắp đặt; phục vụ cho việc lập; thẩm tra dự toán công trình. Để sử dụng được Quyết định này quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải và áp dụng Quyết định 5479/QĐ-UBND; trên Dự toán Eta như sau:Quyết định 5479/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần lắp đặt theo Quyết định 5479/QĐ-UBND gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu xây trong đơn giá tính theo bảng giá vật liệu đến chân công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội; theo mặt bằng Quý 3 năm 2011 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Chi phí nhân công:

Mức lương tối thiểu tính trong bảng giá nhân công được tính trên địa bàn vùng 1 của Hà Nội là 2.000.000 đồng/tháng; theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

Mức lương tối thiểu chung được tính với mức 830.000 đồng/tháng theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011; của Chính phủ.

Hệ số bậc thợ được áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; của Chính phủ quy định hệ thống thang lương; bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước tại bảng lương A1 – thang lương 7 bậc; ngành số 8 – Xây dựng cơ bản nhóm II. Riêng đối với thuyền viên và công nhân tàu vận tải; sông áp dụng theo bảng lương B2 và B5, công nhân lái xe áp dụng theo bảng B12.

Phụ cấp lưu động được xác định bằng 20% mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005; của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lương phụ xác định bằng 12% lương tối thiểu vùng; lương khoán trực tiếp xác định bằng 4% lương tối thiểu vùng.

Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng II theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011; của Chính phủ (Lương tối thiểu 1.780.000 đồng/tháng) thì chi phí nhân công được điều chỉnh với hệ số: 0,890.

Chi phí máy thi công:

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010; của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

Đơn giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm VAT):

 • Giá điện (bình quân): 1.242 đ/1kwh (Theo Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ).
 • Giá dầu điêzen (0.05S): 18.955 đ/1lít.
 • Giá xăng RON 92: 19.000 đ/lít.
 • Giá dầu mazut 3S: 13.548 đ/lít.
 • Tiền lương và phụ cấp:

Căn cứ xác định Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần lắp đặt theo Quyết định 5479/QĐ-UBND.

Công văn số 1777/BXD-VP về việc Công bố định mức dự toán xây dựng  công  trình – Phần lắp  đặt  thống điện trong công trình; ống  và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm.

Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 03/6/2011; của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Bảng giá ca máy, thiết bị thi công và các tập đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội.

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang