Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương theo Quyết định 2332/QĐ-UBND

Ngày 23/8/2016 UBND tỉnh Hải Dương; đã ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương năm 2016 gồm các Quyết định sau:

 • Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016; V/v công bố Đơn giá dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
 • Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016;  V/v công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
 • Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016;  V/v công bố Đơn giá dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
 • Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016;  V/v công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
 • Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016;  V/v công bố Đơn giá dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
 • Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016;  V/v công bố Đơn giá dự toán xây dựng công trình  – Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Hải Dương,
 • Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hướng dẫn tải và sử dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương; trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải DươngĐơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương được lập trên cơ sở:

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Công văn 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.
 • Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.
 • Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung.
 • Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).
 • Công văn số 1777/BXD-VP về việc Công bố định mức dự toán xây dựng  công  trình – Phần lắp  đặt  thống điện trong công trình; ống  và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm
 • Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009; của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa
 • Công văn số 1779 /BXD-VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát Xây dựng.
Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng Tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND
 • Định mức công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022
 • Đơn giá công ích chuyên ngành Hải Phòng năm 2022
 • Đơn giá xây dựng Thành phố Hải Phòng năm 2022 theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 1244/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2022 theo Quyết định 30/2022/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 theo Quyết định 1005/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 846/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2022 theo Quyết định 996/QĐ-UBND
 • Call Now Button