Đơn giá xây dựng Tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND; ban hành đơn giá xây dựng Tỉnh Đồng Nai năm 2022. Đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai.

Đơn giá xây dựng Tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
 5. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Ngày 20 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND; ban hành đơn giá xây dựng Tỉnh Đồng Nai năm 2022

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 10/10/2022.

Đơn giá xây dựng công trình chia làm 3 vùng :

Vùng I : Thành phố Biên Hòa; Thành phố Long Khánh; Các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc.

Vùng II : Các huyện Định Quán, Thống Nhất

Vùng III : Các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú

Nội dung đơn giá xây dựng Tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính thời điểm tháng 04 năm 2022. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

Đơn giá nhân công xây dựng trong các tập đơn giá được xác định theo Quyết định 126/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. Đơn giá xây dựng chia làm 3 khu vực như nêu ở trên.

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí ca máy xây dựng trong các tập đơn giá được xác định theo Quyết định 126/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. Đơn giá xây dựng chia làm 3 khu vực như nêu ở trên.

Hướng dẫn tải và áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình Tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 trên phần mềm dự toán Eta.

Dự toán Eta đã cập nhật dữ liệu đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2022 vào dữ liệu phần mềm. Quý khách hàng update sử dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật vào sử dụng phục vụ cho công việc vui lòng thực hiện qua các bước sau.

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá  ” Đồng Nai”

Bước 2 : Chọn tỉnh ” Đồng Nai” để tra cứu công việc. ”

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang năm 2022
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2022 theo Quyết định 284/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2022 theo Quyết định số 283/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 01/12/2022
 • Bảng giá ca máy thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định 218/QĐ-SXD
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh năm 2022
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá nhân công Đồng Nai năm 2022
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hà Giang năm 2022
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/11/2022
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022 theo Quyết định 100/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2022 theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/11/2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2022 theo Quyết định số 217/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2022 theo Quyết định 218/QĐ-SXD
 • Call Now Button