Đơn giá XDCT tỉnh Hưng Yên năm 2016

Ngày 29/12/2016 UBND tỉnh Hưng Yên; công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên gồm:

 • Quyết định số 3207/QĐ-UBND; công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – phần Lắp đặt;
 • Quyết định số 3209/QĐ-UBND; công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – phần khảo sát;
 • Quyết định số 3210/QĐ-UBND; công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – phần sửa chữa;
 • Quyết định số 3211/QĐ-UBND; công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Hướng dẫn tải Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên trên Dự toán Eta như sau:Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng YênNội dung của Quyết định số 3207/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên là cơ sở để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo trong xác định tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước (vốn ngân sách nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Khuyến khích các công trình sử dụng nguồn vốn khác sử dụng đơn giá này.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên; theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 29/12/2016; phục vụ cho công tác lập dự toán; thẩm tra dự toán; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại tỉnh Hưng Yên hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây)

Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang