Đơn giá XDCT tỉnh Hưng Yên năm 2016

Ngày 29/12/2016 UBND tỉnh Hưng Yên; công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên gồm:

 • Quyết định số 3207/QĐ-UBND; công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – phần Lắp đặt;
 • Quyết định số 3209/QĐ-UBND; công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – phần khảo sát;
 • Quyết định số 3210/QĐ-UBND; công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – phần sửa chữa;
 • Quyết định số 3211/QĐ-UBND; công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Hướng dẫn tải Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên trên Dự toán Eta như sau:Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng YênNội dung của Quyết định số 3207/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên là cơ sở để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo trong xác định tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước (vốn ngân sách nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Khuyến khích các công trình sử dụng nguồn vốn khác sử dụng đơn giá này.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên; theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 29/12/2016; phục vụ cho công tác lập dự toán; thẩm tra dự toán; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại tỉnh Hưng Yên hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây)

Các tin khác
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Call Now Button