Giá vật liệu xây dựng Lạng Sơn tháng 9-2017

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Công bố số 09/CBGVLXD-SXD ngày 29/9/2017 của liên sở Xây dựng-Tài Chính tỉnh Lạng Sơn )

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 ;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn 887/UBND-KTN ngày 26/8/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc. Áp dụng giá vật liệu trong đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Thực hiện Văn bản số 797/UBND-KTN ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc. Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị trong lĩnh vực đầu tư xây dựng;

Hướng dẫn tham khảo hoặc vận dụng

 • Mức giá vật liệu trong công bố là mức giá bán phổ biến tại các huyện, thành, thị. Trường hợp một số loại vật liệu xây dựng được công bố tại nơi sản xuất, nơi cung ứng thì Chủ đầu tư căn cứ theo hướng dẫn tại mục 2.4 phụ lục số 4  Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng để xác định gía vật liệu đến hiện trường công trình.
 • Các cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu, trang thiết bị xây dựng công trình, UBND các huyện, thành, thị gửi báo cáo giá bán tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn về sở Tài chính và sở Xây dựng theo định kỳ kể từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng để tổng hợp và công bố theo quy định.
 • Giá VLXD được công bố áp dụng từ ngày 01/10/2017.
 • Trong quá trình tham khảo, vận dụng nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan. Tổ chức các nhân phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết.

Chi tiết file công bố giá (Tại đây) 

Hướng dẫn tải và update giá vật liệu trên Phần mềm Dự toán Eta (Tại đây)

Trong quá trình sử dụng Phần mềm Dự toán Eta nếu có thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ số máy: 1900636314 hoặc 0936 565 638  – 0243 9908038 để được hỗ trợ. Ngoài ra các vấn đề thắc mắc về Dự toán Eta còn được giải đáp trên.  Fanpage của Dự toán Eta tại địa chỉ: https://goo.gl/eczpgS

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng 63 tỉnh thành phố năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vũng Tàu năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa năm 2021
 • Call Now Button