Giảm thuế VAT về 8% từ 1/7/2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Ngày 30 tháng 6 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP; quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Giảm thuế VAT về 8% từ 1/7/2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Căn cứ ban hành

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26/11/2014;

Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;

Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về Kỳ hợp thứ 5 Quốc hội khóa XV;

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE PDF NGHỊ ĐỊNH 44/2023/NĐ-CP

Một số nội dung đáng chú ý của Nghị định

-Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với hàng hóa, dịch vụ

-Với cơ sở kinh doanh tính thuế VAT theo phương pháp tỉ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỉ lệ để tính thuế VAT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ

-Không giảm thuế VAT đối với 1 số nhóm hàng hóa, dịch vụ ( có chi tiết và phụ lục kèm theo )

-Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết 31 tháng 12 năm 2023

-Ban hành kèm theo nghị định có 4 phụ lục

+Phụ lục 1 : Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng

+Phụ lục 2 : Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biết không được giảm thuế VAT

+Phụ lục 3 : Danh mục hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin không được giảm thuế VAT

+Phụ lục 4 : Mẫu giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị định số 101/2023/QH15

Xử lý thế nào với thuế suất VAT khi xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ta có thể xét 2 trường hợp khi xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

-Chi phí xây dựng

-Chi phí tư vấn, quản lý dự án.

Cả 2 trường hợp này đều thuộc diện giảm thuế VAT về 8% theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023. Do vậy khi lập dự toán, cũng như xác định các chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án đều lấy VAT = 8%.

 

 

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định số 109/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định 110/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/11/2023
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 111/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/11/2023
 • Điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 09/11/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định 196/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 195/QĐ-SXD
 • Tổng hợp các văn bản cần áp dụng khi lập dự toán năm 2023
 • Cần bao nhiêu gạch để xây 1 m2 tường xây ?
 • Thế nào là dự toán công trình ? Dự toán xây dựng công trình được xác định thế nào ?
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 01/11/2023
 • Popup chat chân trang