Giấy mời tham dự hội nghị công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 789/QĐ-UBND

Căn cứ Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Lạng Sơn,

Sở Xây dựng, Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng Lạng Sơn, Công ty Cổ phần tin học ETA tổ chức Hội nghị công bố, hướng dẫn sử dụng bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và ứng dụng phần mềm Dự toán Eta trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thành phần:

– Sở Xây dựng: Lãnh đạo Sở; Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở;

– Văn phòng UBND tỉnh;

– Các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, thể thao và Du lịch.

– Thanh tra tỉnh;

– Cục Hải quan;

– Cục Thuế tỉnh;

– Ban Dân tộc;

– Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố;

– BQL Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn;

– Các BQL dự án: ĐTXD tỉnh; các công trình Nông nghiệp và PTNN; các công trình Giao thông;

– Các BQL khu đô thị: Phú Lộc I+II,III,IV và Nam Hoàng Đồng; Khu dân cư N20;

– BQL dự án ĐTXD các huyện, thành phố;

– Phòng Quản lý đô thị thành phố;

– Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;

– Phòng LAS-XD trên địa bàn tỉnh;

– Các Doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;

2. Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2018.

3. Địa điểm: Tầng 2 – Trung tâm hội nghị The Pride.

(Địa chỉ: Số 69, đường Trần Phú, p. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn).

4. Nội dung:

Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình, gồm các phần: Xây dựng, Lắp đặt, Sửa chữa, Khảo sát và Thí nghiệm.

Hướng dẫn sử dụng bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và giới thiệu ứng dụng phần mềm Dự toán Eta.

Sở Xây dựng trân trọng kính mời./.

phần mềm dự toán cơ khí

 

Các tin khác
 • Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta
 • Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Đơn giá ca máy Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Call Now Button