Hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD áp dụng từ ngày 15/02/2020. Rất nhiều bạn đã hỏi sao Dự toán Eta đã cập nhật định mức 10 rồi mà khi nhập mã công việc vào bảng dự toán lại không có đơn giá? Xin trả lời các bạn như sau:

Như các bạn đã biết Định mức thể hiện về Hao phí để hoàn thành một công việc. Còn Đơn giá thể hiện về Chi phí để hoàn thành một công việc. Khi Bộ xây dựng ban hành các tập định mức thì đồng thời các tỉnh thành phố phải ban hành kèm theo các bộ đơn giá xây dựng công trình.

Tuy nhiên do bộ định mức ban hành với nhiều nội dung và thời gian áp dụng khá nhanh nên các tỉnh thành phố không thể ban hành kịp thời các bộ đơn giá. Trong khi chờ UBND các tỉnh thành ban hành cũng phải mất từ 03 đến 06 tháng.

Vậy làm thế nào để áp dụng định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD khi lập dự toán?

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD để lập dự toán công trình trên phần mềm dự toán Eta. Các bước thực hiện như sau.

Bấm vào đây để xem Video hướng dẫn 

Bước 1: Tải định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD trong dự toán Eta.

Các bạn mở phần mềm dự toán eta lên sau đó Click vào Menu (Tải đơn giá). Tiếp theo phần mềm sẽ hiển thị lên danh mục đơn giá định mức. Các bạn tìm đến thư mục Định mức và Click vào (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.định mức xây dựng thông tư 10

Bước 2: Chọn các phần định mức để lập dự toán công trình.

Hiện tại phần mềm dự toán eta đã cập nhật đầy đủ các phần định mức mới theo Thông tư 10. Để sử dụng các bạn chỉ cần tích chọn vào tất cả các phần định mức đó. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện.định mức xây dựng thông tư 10

Bước 3: Chọn phương pháp tính đơn giá từ định mức trong dự toán eta.

Sau khi đã chọn đầy đủ các phần định mức mới nhất để lập dự toán công trình các bạn Click chuột vào Menu (Tính đơn giá từ định mức). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên cửa số tính đơn giá gồm 03 phương pháp tính là:

Tính theo giá gốc

Tính theo giá thông báo

Tính theo giá hiện trường

Để tính đơn giá dự toán công trình theo định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD các bạn chọn phương pháp tính đơn giá theo (Giá hiện trường). Sau đó các bạn chọn thêm vào nút (Tự động tính lại giá khi giá HT thay đổi) và tích vào nút (Tính lại đơn giá cho toàn bộ công tác). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.định mức xây dựng thông tư 10

Bước 4: Tính đơn giá giá vật liệu

Sau khi các bạn đã nhập xong mã công việc và khối lương dự toán của công trình các bạn Click chuột sang Tab Vật liệu. Vì là định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD nên toàn bộ vật liệu đều chưa có giá. Do đó các bạn cần phải nhập giá cho toàn bộ các loại vật liệu trong công trình của bạn. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.định mức xây dựng thông tư 10

Bước 5: Tính đơn giá nhân công

Hiện tại phân mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ cách tính đơn giá nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD. Để tính đơn giá nhân công các bạn làm như sau:

Click chuột vào Tab Nhân công tiếp theo Click vào nút (Tính trực tiếp) sau đó Click vào Sheet ”Bảng tính giá NC”. Tại Sheet ”Bảng tính giá NC” phần mềm sẽ hiển thị các phương pháp tính đơn giá nhân công, trong đó có Thông tư 15/2019. Các bạn Click vào phương pháp đó để xác định đơn giá nhân công cho công trình nhé.định mức xây dựng thông tư 10

Bước 6: Tính đơn giá máy thi công.

Như đã giải thích ở phần đầu bài viết, vì là định mức nên không có đơn giá, nên chúng ta phải tự tính đơn giá ca máy cho công trình của mình. Vậy để tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD các bạn làm như sau:

Các bạn Click chuột sang Tab máy thi công, tiếp theo click chuột vào nút (Tính trực tiếp). Sau đó Click vào Sheet Bảng tính giá CM. Tại bảng tính giá ca máy thì dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Thông tư 11/2019/TT-BXD rồi. Các bạn sẽ tiến hành điều chỉnh giá nhiên liệu như: Xăng, Dầu, Điện còn đơn giá nhân công thợ điều khiển máy đã được link (liên kết) từ bên Sheet tính giá nhân công sang rồi. Như vậy sau khi điều chỉnh giá nhiên liệu xong là các bạn đã tính ngay được chi phí của các loại máy thi công trong công trình của mình rồi. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.định mức xây dựng thông tư 10

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button