Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019

Ngày 27/12/2018 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 4299/QĐ-UBND về việc Ban hành mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019 các bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau đây để áp dụng nhé.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019

Bước 1: Chọn mức lương đầu vào theo vùng để áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019 trên phần mềm eta các bạn thực hiện theo hình sau đây.

đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019

Như ở hình trên các bạn thấy UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành 03 mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019 gồm:

Vùng II (thành phố Lào Cai) là: 2.320.000 đồng/tháng

Vùng III (huyện SaPa, Bảo Thắng) là: 2.154.000 đồng/tháng

Vùng IV (Các huyện còn lại) là: 2.050.000 đồng/tháng

Như vậy tùy thuộc vào công trình của các bạn lập dự toán tại vùng nào; thì các bạn chỉ cần Click chọn mức lương đầu vào của vùng đó trên phần mềm là được.

Bước 2: Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019 sau khi đã tính toán để áp dụng vào hồ sơ dự toán công trình. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Như hình trên đây các bạn thấy sau khi đã lực chọn tính lương đầu vào theo vùng; thì phần mềm eta tự động tính đơn giá nhân công theo ngày công. Các bạn chỉ cần Click chuột vòa nút (tính trực tiếp) phần mềm sẽ tự động link kết quả tính toán sang Sheet Giá nhân công ngay lập tức.

Hiệu lực thi hành

Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 27/12/2018; về việc Ban hành mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; và thay thế Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Các tin khác
 • Giá ca máy thiết bị thi công Bạc Liệu 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Một số điểm mới của bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2020
 • Tải định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD
 • Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn tải định mức khảo sát xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 công bố 7890/UBND-KT
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Thái Bình theo Quyết định 3616/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2019 Quyết định 815/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa Hà Nam năm 2019 theo Quyết định 2381/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công xây dựng Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2409/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Đồng Nai
 • Call Now Button