Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019

Ngày 27/12/2018 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 4299/QĐ-UBND về việc Ban hành mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019 các bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau đây để áp dụng nhé.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019

Bước 1: Chọn mức lương đầu vào theo vùng để áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019 trên phần mềm eta các bạn thực hiện theo hình sau đây.

đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019

Như ở hình trên các bạn thấy UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành 03 mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019 gồm:

Vùng II (thành phố Lào Cai) là: 2.320.000 đồng/tháng

Vùng III (huyện SaPa, Bảo Thắng) là: 2.154.000 đồng/tháng

Vùng IV (Các huyện còn lại) là: 2.050.000 đồng/tháng

Như vậy tùy thuộc vào công trình của các bạn lập dự toán tại vùng nào; thì các bạn chỉ cần Click chọn mức lương đầu vào của vùng đó trên phần mềm là được.

Bước 2: Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2019 sau khi đã tính toán để áp dụng vào hồ sơ dự toán công trình. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Như hình trên đây các bạn thấy sau khi đã lực chọn tính lương đầu vào theo vùng; thì phần mềm eta tự động tính đơn giá nhân công theo ngày công. Các bạn chỉ cần Click chuột vòa nút (tính trực tiếp) phần mềm sẽ tự động link kết quả tính toán sang Sheet Giá nhân công ngay lập tức.

Hiệu lực thi hành

Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 27/12/2018; về việc Ban hành mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; và thay thế Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Các tin khác
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang