Hướng dẫn lập dự toán theo định mức 10 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách lập dự toán theo định mức 10 trên địa bàn thành phố Hải Phòng bằng phần mềm dự toán Eta. Như các bạn đã biết ngày 09/4/2020; Sở Xây dựng Hải Phòng đã ban hành Văn bản 1449/SXD-KTVL về việc triển khai thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019; của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo văn bản này thì UBND thành phố cho phép tiếp tục áp dụng đơn giá nhân công xây dựng theo Quyết định 3322/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định 3053/QĐ-UBND ngày 10/11/2017. Vậy để lập dự toán công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; và áp dụng các Quyết định nêu trên sẽ thực hiện như thế nào? Các bạn vui lòng đọc kỹ hướng dẫn các bước sau đây nhé.

Các bước lập dự toán theo định mức 10 trên địa bàn tp Hải Phòng

Chú ý: Trước thi thực hiện các bạn cần phải gỡ, xóa phiên bản cũ đi và cài lại phiên bản mới nhất

Bấm vào đây để xem cách gỡ, xóa bỏ phiên bản cũ

Bấm vào đây để tải bộ cài mới nhất

Bước 1: Tải đơn giá Hải Phòng

Các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click vào nút (Tải đơn giá). Phần mềm hiển thị ra danh sách đơn giá, định mức các bạn tìm đến Hải Phòng và Click vào nút (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

lập dự toán theo định mức 10

Bước 2: Chọn các phần định mức theo Thông tư 10/2019 để sử dụng

Bước này rất quan trọng các bạn cần chú ý thực hiện đúng. Để lập dự toán theo định mức 10 trên địa bàn thành phố Hải Phòng các bạn cần tích chọn các phần định mức theo Thông tư 10/2019/TT-BXDKhông chọn các phần đơn giá cũ (chú ý không chọn bộ đơn giá cũ) nhé. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé

lập dự toán theo định mức 10

Bước 3: Lắp giá vật liệu gốc vật liệu theo bộ đơn giá cũ

Sau khi vào mã hiêu công việc và khối lượng xong các bạn Click chuột sang Tab Vật liệu. Tại Sheet Giá vật liệu; Click phải chuột vào cột Giá TB; sau đó chọn Menu (Lấy giá vật liệu gốc). Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo các bạn Click vào nút (Tải về); sau đó các bạn Click vào nút (Áp dụng). Các bạn xem hình sau đây để lắp giá gốc vật liệu vào file dự toán công trình nhé.

Bước 4: Lắp giá nhân công xây dựng theo Quyết định 3322/2016/QĐ-UBND

Tiếp theo các bạn Click chuột sang Tab Nhân công. Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về). Sau khi tải thành công phần mềm sẽ hiển thị danh mục đơn giá nhân công của Vùng 1; và Vùng 2 theo Quyết định 3322/2016/QĐ-UBND; các bạn Click vào nút (Áp dụng) để lắp giá nhân công vào file dự toán nhé. Vui lòng thực hiện theo hình sau đây để lập dự toán theo định mức 10 trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhé.

lập dự toán theo định mức 10

Bước 5: Lắp giá ca máy theo Quyết định 3053/QĐ-UBND

Tiếp theo để lắp giá ca máy theo Quyết định 3053/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 vào file dự toán các bạn thực hiện như sau. Click chuột vào Tab Máy thi công; tại Shete Giá ca máy Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về). Sau khi tải thành công phần mềm sẽ hiển thị bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định 3053/QĐ-UBND; các bạn Click vào nút (Áp dụng) nhé. Các bạn xem hình sau đây để thực hiện lập dự toán theo định mức 10 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

lập dự toán theo định mức 10

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2020 Quyết định 1087/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy xây dựng Đông Tháp năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 39/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Sơn La 2020 theo Văn bản 687/SXD-KTXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020 theo Quyết định 1104/QĐ-SXD
 • Đơn giá ca máy thiết bị thi công Đồng Nai 2020 theo Quyết định 78/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Nai năm 2020 theo Quyết định 79/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang 2020 theo Văn bản 1032/UBND-KTTH
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Điện Biên 2020 theo Quyết định 484/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh 2020 theo Quyết định 47/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020 theo Quyết định 1100/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408/UBND-KT
 • Hướng dẫn đổi xi măng PCB30 sang PCB40 trên phần mềm dự toán Eta 2020
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020 theo Văn bản 849/SXD-QLHĐXD
 • Call Now Button