Phần mềm Dự toán Eta cập nhật Đơn giá XDCT Lạng Sơn theo Quyết định 789/QĐ-UBND

Ngày 27/4/2018 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 789/QĐ-UBND; về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn gồm:

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng;
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn; kèm theo Quyết định 789/QĐ-UBND phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hướng dẫn tải về và sử dụng Quyết định 789/QĐ-UBND; tỉnh Lạng Sơn trên Phần mềm Dự toán Eta như sau:

Phần mềm Dự toán Eta cập nhật đơn giá Lạng Sơn

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 789/QĐ-UBND; được xây dựng trên cơ sở sau:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016; của Bộ Xây dựng công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn gồm các chi phí sau:

Giá vật liệu trong đơn giá lấy theo Công bố số 03/CBGVLXD-SXD ngày 27/3/2018; của Sở Xây dựng Lạng Sơn (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng)

Chi phí nhân công được xác định theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Mức lương cơ sở đầu vào tính tại vùng III là: 2.438.000đ/tháng.

Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá; được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công kèm theo Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Đơn vị tư vấn lập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 789/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 789/QĐ-UBND; được lập trên Phần mềm Dự toán Eta do đó đảm bảo số liệu chính xác đồng bộ với bản in sách. Do đó không phải tra trên sách khi lập dự toán; trong quá trình áp dụng bộ đơn giá nếu gặp khó khăn; Quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ Phần mềm Dự toán Eta để được hỗ trợ: Liên hệ 0936 565 638 hoặc 0243 990 8038

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình An Giang theo Quyết định 2372/QĐ-UBND
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015
 • Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Call Now Button