Quyết định số 1134/QĐ-BXD định mức giá ca máy và thiết bị thi công

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Quyết định số 1134/QĐ-BXD định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Điều 1. Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2.  Quyết định số 1134/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2015.

Kết cấu định mức các hao phí Quyết định số 1134/QĐ-BXD

Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng gồm 2 chương được trình bày theo nhóm, loại máy và được mã hóa thống nhất bằng mã hiệu.

Chương I: Máy và thiết bị thi công xây dựng

M101.0000: Máy thi công đất và lu lèn

M102.0000: Máy nâng chuyển

M103.0000: Máy và thiết bị gia cố nền móng

M104.0000: Máy sản xuất vật liệu xây dựng

M105.0000: Máy và thiết bị thi công mặt đường bộ

M106.0000: Phương tiện vận tải đường bộ

M107.0000: Máy khoan đất đá

M108.0000: Máy và thiết bị động lực

M109.0000: Máy và thiết bị thi công công trình thủy

M110.0000: Máy và thiết bị thi công trong hầm

M111.0000: Máy và thiết bị thi công đường ống, đường cáp ngầm

M112.0000: Máy và thiết bị thi công khác

Chương II: Máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm

M201.0000: Máy và thiết bị khảo sát

M202.0000: Máy và thiết bị thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

M203.0000: Máy và thiết bị thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD phục vụ cho công tác lập, thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các công trình xây dựngcông trình giao thông, công trình văn hóa…

Các tin khác
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận theo Công văn 1382/UBND-ĐTQH
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên theo văn bản 284/SXD-KTXD&VLXD
 • Hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công tỉnh Nam Định theo Văn bản 493/SXD-QLHĐXD
 • Tải bảng giá ca máy Hà Nam theo Quyết định 734/QĐ-UBND
 • Danh sách tỉnh thành phố công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2018
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 3076/QĐ-UBND
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang theo Văn bản 694/UBND-XD
 • Cước vận chuyển tỉnh An Giang theo Quyết định 3498/QĐ-UBND
 • Nghị định 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
 • Giá nhân công thị trường thành phố Hà Nội theo Quyết định 3796/QĐ-UBND
 • Nghị định 70/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng
 • Quy định về giá bán điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT của Bộ công thương
 • Quy định về giá bán điện theo Quyết định 2256/QĐ-BCT của Bộ công thương
 • Bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo Quyết định 45/QĐ-SXD
 • Thông tư 06/2010/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công