Quyết định số 1172/QĐ-BXD định mức dự toán phần xây dựng sửa đổi và bổ sung

Ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1172/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.

Quyết định số 1172/QĐ-BXD định mức dự toán phần xây dựng sửa đổi và bổ sung gồm các nội dung sau:

Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Kết cấu tập định mức dự toán theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD như sau:

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng đã được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung vào 4 chương.

Stt

Nhóm, loại công tác xây dựng

Ghi chú

Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung

 

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

1

Làm cọc cát bằng phương pháp ép rung

Sửa đổi

AC.24111 ÷ A C.24322

 

CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

2

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép móng dài; móng cột; mái bờ kênh mương

Bổ sung

AF.82511 ÷ AF.82611

3

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp

Sửa đổi

AF.83111 ÷ AF.85231

4

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép vách thang máy

Bổ sung

AF.86351 ÷ AF.86353

5

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép phủ phim

Bổ sung

AF.89111 ÷ AF.89443

6

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng nhựa

Bổ sung

AF.89511 ÷ AF.89843

 

CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SN

7

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép bê tông đúc sẵn panen; cọc, cột; dầm; nắp đan, tấm chớp

Bổ sung

AG.32311 ÷ AG.32511

 

CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MÁI VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

số 8

Công tác lợp mái bằng tấm lợp Onduline, tấm ngói Onduvilla

Bổ sung

AK.12411 ÷ AK.12431

9

Công tác trát granitô

Sửa đổi

AK.26310 ÷ AK.26420

10

Công tác ốp gạch, đá

Sửa đổi

AK.31110 ÷ AK.32230

11

Công tác lát gạch, đá

Sửa đổi

AK.51110 ÷ AK.56230

12

Công tác làm trn

Sửa đổi

AK.6111 0 ÷ AK.66210

13

Công tác mộc trang trí

Sửa đổi

AK.73 1 1 0 ÷ AK.77410

14

Công tác bả

Sửa đổi, bổ sung

AK.82110 ÷ AK.82812

15

Công tác sơn

Sửa đổi, bổ sung

AK.83111 ÷ AK.86144

Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng bổ sung theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD phục vụ cho công tác lập, thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các công trình xây dựngcông trình giao thông, công trình văn hóa…

Liên hệ với Công ty cổ phần tin học Eta để được hỗ trợ cài đặt Phần mềm Dự toán Eta miễn phí qua số máy 0243 9908038 hoặc 0936 565 638

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại Quyết định số 1172/QĐ-BXD hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây) hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theo.

Các tin khác
 • File PDF Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định theo Quyết định 2680/QĐ-UBND
 • Đơn giá bưu chính viễn thông Vũng Tàu theo Quyết định 377/QĐ-UBND – Dự toán Eta
 • Đơn giá thoát nước tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 550/QĐ-UBND trên Dự toán Eta
 • Thông báo cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn 2018
 • Phần mềm Dự toán Eta cập nhật Đơn giá XDCT Lạng Sơn theo Quyết định 789/QĐ-UBND
 • Dự toán Eta cập nhật Bảng giá ca máy Lạng Sơn theo Quyết định 788/QĐ-UBND
 • Định mức quản lý vận hành hệ thống thoát nước theo Quyết định 550/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh
 • Đơn giá Phần lắp đặt tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 106/QĐ-UBND – Dự toán Eta
 • Dự toán Eta cập nhật Đơn giá XDCT TP Huế theo Quyết định 2844/QĐ-UBND
 • Phần mềm Dự toán Eta công cụ tính đơn giá Bình Định theo Văn bản 5522/UBND-KTN
 • Dự toán Eta lập bộ đơn giá tỉnh Bình Định theo Quyết định 6292/QĐ-UBND-KTN
 • Dự toán Eta lập đơn giá tỉnh Hòa Bình theo Văn bản 1563/UBND-CNXD
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum – Quyết định 1390/QĐ-UBND
 • Dự toán Eta cập nhật Quyết định 3084/QĐ-UBND đơn giá XDCT tỉnh Long An
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 105/QĐ-UBND