Quyết định số 1312/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thái Nguyên

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/05/2017 (sau đây gọi tắt là bảng giá ca máy) quy định chi phí cho một ca làm việc của các loại máy và thiết bị thi công xây dựng, là giá dùng để xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, đơn giá xây dựng địa phương làm cơ sở xác định dự toán dự toán xây dựng công trình và vận dụng để lập giá dự thầu, đánh giá giá dự thầu và ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

Các căn cứ xác định bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên Quyết định số 1312/QĐ-UBND.

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Chi phí nhiên liệu tính toán trong Quyết định số 1312/QĐ-UBND

 • Xăng: 15.000 đồng/lít theo công bố giá vật liệu Liên sở Xây dựng – Tài chính Thái Nguyên tháng 10/2016
 • Dầu Dezel: 11.291 đồng/lít theo công bố giá vật liệu Liên sở Xây dựng – Tài chính Thái Nguyên tháng 10/2016
 • Điện: 1.622 theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015

Quyết định số 1312/QĐ-UBND được tính với mức lương cơ sở như sau:

 • Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương cơ sở đầu vào vùng II là 2.150.000 đồng/tháng).
 • Trường hợp cồng trình xây dựng thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương cơ sở là 2.000.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh là KĐCNC=0,93.
 • Trường hợp cồng trình xây dựng thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương cơ sở là 1.900.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh là KĐCNC=0,884.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/05/2017 phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Có thể bạn quan tâm:

File PDF bảng giá ca máy: Tại đây

File PDF đơn giá phần xây dựng: Tại đây

File PDF đơn giá phần lắp đăt: Tại đây

Các tin khác
 • Quyết định 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận công bố đơn giá xây trát gạch Block
 • Quyết định 38/2005/QĐ-BXD công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
 • Quyết định 39/2002/QĐ-BXD công bố Định mức Công tác sản xuất duy trì cây xanh đô thị
 • Quyết định 1543/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng
 • Quyết định 247/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương theo Quyết định 2332/QĐ-UBND
 • Quyết định 451/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang công bố đơn giá phần xây dựng
 • Quyết định 376/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố đơn giá phần sửa chữa
 • Quyết định 541/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương sửa đổi và bổ sung
 • Quyết định 1129/QĐ-BXD về công bố định mức xây dựng công trình phần sửa chữa
 • Quyết định 623/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang công bố đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa
 • Quyết định 121/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn
 • Công văn 1779/BXD-VP về việc công bố định mức phần khảo sát xây dựng
 • Quyết định 372/QĐ-UBND về việc công bố bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Quyết định 375/QĐ-UBND về đơn giá khảo sát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu