Quyết định số 1312/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thái Nguyên

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/05/2017; (sau đây gọi tắt là bảng giá ca máy) quy định chi phí cho một ca làm việc của các loại máy và thiết bị thi công xây dựng; là giá dùng để xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình; đơn giá xây dựng địa phương làm cơ sở xác định dự toán dự toán xây dựng công trình; và vận dụng để lập giá dự thầu; đánh giá giá dự thầu và ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

Các căn cứ xác định bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên Quyết định số 1312/QĐ-UBND.

 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015; của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015; của Bộ Xây dựng Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Chi phí nhiên liệu tính toán trong Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên

 • Xăng: 15.000 đồng/lít theo công bố giá vật liệu Liên sở Xây dựng – Tài chính Thái Nguyên tháng 10/2016
 • Dầu Dezel: 11.291 đồng/lít theo công bố giá vật liệu Liên sở Xây dựng – Tài chính Thái Nguyên tháng 10/2016
 • Điện: 1.622 theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên được tính với mức lương cơ sở như sau:

 • Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/6/2016; của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; (mức lương cơ sở đầu vào vùng II là 2.150.000 đồng/tháng).
 • Trường hợp cồng trình xây dựng thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương cơ sở là 2.000.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh là KĐCNC=0,93.
 • Trường hợp cồng trình xây dựng thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương cơ sở là 1.900.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh là KĐCNC=0,884.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên; ban hành kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/05/2017; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra; thẩm định dự toán; thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Có thể bạn quan tâm:

File PDF bảng giá ca máy: Tại đây

File PDF đơn giá phần xây dựng: Tại đây

File PDF đơn giá phần lắp đăt: Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang