Quyết định 4970/QĐ-BCT định mức chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện

Ngày 21/12/2016 Bộ Công thương đã ban hành quyết định 4970/QĐ-BCT; về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Quyết định 4970/QĐ-BCT; định mức chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện gồm những nội dung như sau:

Điều 1.

Công bố kèm theo Quyết định này Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện; và lắp đặt trạm biến áp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

 1. Bộ định mức được công bố kèm theo Quyết định này; là cơ sở để xác định đơn giá; dự toán chi phí công tác lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp có cấp điện áp từ 0,4 kV; đến 500 kV và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.
 2. Trong quá trình thực hiện; nếu phát hiện các nội dung chưa phù hợp hoặc chưa được đề cập trong Bộ định mức; đề nghị các chủ đầu tư dự án; các nhà thầu thi công kịp thời đề xuất ý kiến hợp lý để được xem xét bổ sung; hiệu chỉnh, sửa đổi khi cần thiết.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6060/QĐ-BCT; ngày 14 tháng 11 năm 2008; Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008; và Văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương.
 2. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng; các Vụ chức năng thuộc Bộ; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Kết cấu định mức dự toán theo Quyết định 4970/QĐ-BCT

Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện được trình bày theo nhóm; loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất bao gồm 04 chương:

 • Chương I : Công tác vận chuyển, bốc dỡ
 • Chương II : Công tác lắp dựng cột điện
 • Chương III : Công tác lắp đặt sứ, phụ kiện, rải căng dây
 • Chương IV : Công tác lắp đặt đường dây cáp điện

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện; và lắp đặt trạm biến áp theo Quyết định 4970/QĐ-BCT; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra dự toán; thanh quyết toán công trình ắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại Quyết định 4970/QĐ-BCT; hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây) hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theoQuyết định 4970/QĐ-BCT

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Quyết định số 4354/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2020 theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3820/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá tỉnh Nghệ An năm 2020 theo Quyết định 3827/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND
 • Đơn giá tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND
 • Call Now Button