Quyết định 4970/QĐ-BCT định mức chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện

Ngày 21/12/2016 Bộ Công thương đã ban hành quyết định 4970/QĐ-BCT; về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Quyết định 4970/QĐ-BCT; định mức chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện gồm những nội dung như sau:

Điều 1.

Công bố kèm theo Quyết định này Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện; và lắp đặt trạm biến áp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

 1. Bộ định mức được công bố kèm theo Quyết định này; là cơ sở để xác định đơn giá; dự toán chi phí công tác lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp có cấp điện áp từ 0,4 kV; đến 500 kV và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.
 2. Trong quá trình thực hiện; nếu phát hiện các nội dung chưa phù hợp hoặc chưa được đề cập trong Bộ định mức; đề nghị các chủ đầu tư dự án; các nhà thầu thi công kịp thời đề xuất ý kiến hợp lý để được xem xét bổ sung; hiệu chỉnh, sửa đổi khi cần thiết.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6060/QĐ-BCT; ngày 14 tháng 11 năm 2008; Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008; và Văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương.
 2. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng; các Vụ chức năng thuộc Bộ; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Kết cấu định mức dự toán theo Quyết định 4970/QĐ-BCT

Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện được trình bày theo nhóm; loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất bao gồm 04 chương:

 • Chương I : Công tác vận chuyển, bốc dỡ
 • Chương II : Công tác lắp dựng cột điện
 • Chương III : Công tác lắp đặt sứ, phụ kiện, rải căng dây
 • Chương IV : Công tác lắp đặt đường dây cáp điện

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện; và lắp đặt trạm biến áp theo Quyết định 4970/QĐ-BCT; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra dự toán; thanh quyết toán công trình ắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại Quyết định 4970/QĐ-BCT; hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây) hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theoQuyết định 4970/QĐ-BCT

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định số 10/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND
 • Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Đơn giá Thí Nghiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Quảng Ninh năm 2023 theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Popup chat chân trang