Thông tư 01/2017/TT-BXD xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Ngày 06/02/2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2017/TT-BXD; về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Thông tư 01/2017/TT-BXD xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

 1. Chi phí khảo sát xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí khảo sát xây dựng.
 2. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng bao gồm chi phí trực tiếp; chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước; chi phí khác phục vụ công tác khảo sát; thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

Nội dung các khoản mục chi phí như sau:

 1. Chi phí trực tiếp bao gồm chi phí vật liệu, nhiên liệu; chi phí nhân công và chi phí máy, thiết bị khảo sát.
 2. Chi phí chung bao gồm chi phí quản lý của doanh nghiệp thực hiện công tác khảo sát xây dựng; chi phí điều hành sản xuất tại công trường; chi phí phục vụ công nhân; chi phí phục vụ khảo sát xây dựng tại công trường và một số chi phí khác có liên quan.
 3. Thu nhập chịu thuế tính trước; là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp khảo sát xây dựng được dự tính trước trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng.
 4. Chi phí khác; phục vụ công tác khảo sát gồm chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ khảo sát xây dựng được phê duyệt; lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng và chi phí hạng mục chung.
 5. Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế phải nộp theo quy định.
 6. Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và yếu tố trượt giá trong thời gian khảo sát xây dựng.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017; phục vụ cho việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng công trình.

Thông tư 01/2017/TT-BXD

 

Xem thêm các thông tư nghị định mới tại đây

Các tin khác
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu
 • Nghị định 24/2023/NĐ-CP tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP
 • Xác định chi phí gián tiếp theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD
 • Bảng giá cá máy tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND năm 2016
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bắc Giang trên phần mềm dự toán Eta
 • Hướng dẫn tính giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2019 theo quyết định 3322/2016/UBND
 • Hướng dẫn tính giá nhân công tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 189/SXD-KT&VLXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản 7851/UBND-KH
 • Đơn giá vận chuyển bốc xếp hàng hóa Cà Mau theo Quyết định 49/QĐ-SXD
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum theo Công bố 10/CB-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An theo Văn bản 1891/SXD-KTKH
 • Công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định theo công văn 6301/UBND-KTN
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Đà Nẵng theo Thông báo 107/TB-UBND
 • Popup chat chân trang