Thông tư số 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Phần mềm Dự toán Eta cập nhật Thông tư 05/2016/TT-BXD

Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Thông tư 05/2016/TT-BXD; Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.Thông tư 05/2016/TT-BXD

Nội dung của Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng; tự toán gói thầu; giá xây dựng; giá hợp đồng; chỉ số giá xây dựng.

Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

Bảng số 1: Mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng (LNC)

Đơn vị tính: đồng/tháng

Vùng I

Vùng II

Vùng III

Vùng IV

2.350.000 ÷ 2.530.000

2.150.000 ÷ 2.320.000

2.000.000 ÷ 2.154.000

1.900.000 ÷ 2.050.000

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Số điện thoại hỗ trợ và đặt mua: 1900636314 – 0243 9908038 – 0936 565 638 (Mr Hoàn)
Fanpage chính thức tại địa chỉ: http://facbook.com/phanmemdutoan
Blog: https://dutoancongtrinh.blogspot.com/

Các tin khác
 • Tải bảng giá ca máy Hà Nam theo Quyết định 734/QĐ-UBND
 • Danh sách tỉnh thành phố công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2018
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 3076/QĐ-UBND
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang theo Văn bản 694/UBND-XD
 • Cước vận chuyển tỉnh An Giang theo Quyết định 3498/QĐ-UBND
 • Nghị định 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
 • Giá nhân công thị trường thành phố Hà Nội theo Quyết định 3796/QĐ-UBND
 • Nghị định 70/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng
 • Quy định về giá bán điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT của Bộ công thương
 • Quy định về giá bán điện theo Quyết định 2256/QĐ-BCT của Bộ công thương
 • Bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo Quyết định 45/QĐ-SXD
 • Thông tư 06/2010/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công
 • Thông tư 76/2014/TT-BGTVT định mức cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
 • Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng
 • Nghị định 112/2009/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình