Tổng hợp các định mức đơn giá công trình điện

Định mức đơn giá công trình điện đã được Bộ công thương; cũng như một số tỉnh thành công bố phục vụ cho việc lập dự toán; thanh quyết toán các công trình đường dây tải điện và trạm biến áp. Bài viết này sẽ tổng hợp cho các bạn các định mức đơn giá công trình điện trong cả nước.

Danh sách các quyết định công bố định mức đơn giá công trình điện như sau:

Nghệ An: 

Quyết định số 5817/QĐ-UBND ngày 01/12/2017; UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quảng Ninh:  

Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 25/12/2017; UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố Đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hưng Yên:

Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

Cơ sở xây dựng các tập định mức đơn giá công trình điện gồm:

Công văn số 1781/BXD–VP ngày 16/8/2007; của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương; công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

định mức đơn giá công trình điện

Các tin khác
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định 300/QĐ-UBND
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định 874/QĐ-UBND
 • Định mức chống mối năm 2022 theo Quyết định số 55/QĐ/-HLN
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 875/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND
 • Bộ định mức – đơn giá sản xuất phần mềm ứng dụng, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin năm 2014
 • Bộ định mức – đơn giá dự toán quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thông viễn thông dùng cho Tập đoàn điện lực quốc giá Việt Nam năm 2015
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Phú Thọ năm 2022 theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình xác định trên cơ sở sau đây.
 • Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
 • Popup chat chân trang