Tổng hợp các định mức đơn giá công trình điện

Định mức đơn giá công trình điện đã được Bộ công thương; cũng như một số tỉnh thành công bố phục vụ cho việc lập dự toán; thanh quyết toán các công trình đường dây tải điện và trạm biến áp. Bài viết này sẽ tổng hợp cho các bạn các định mức đơn giá công trình điện trong cả nước.

Danh sách các quyết định công bố định mức đơn giá công trình điện như sau:

Nghệ An: 

Quyết định số 5817/QĐ-UBND ngày 01/12/2017; UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quảng Ninh:  

Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 25/12/2017; UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố Đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hưng Yên:

Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

Cơ sở xây dựng các tập định mức đơn giá công trình điện gồm:

Công văn số 1781/BXD–VP ngày 16/8/2007; của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương; công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

định mức đơn giá công trình điện

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019 theo Quyết định 4151/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2019 theo Quyết định 35/QĐ-UBND
 • Cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình Đông Nai năm 2018 theo Quyết định 4256/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Kạn theo Quyết định 2199/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Bắc Kạn theo Quyết định 1997/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình Bắc Kạn năm 2018 theo Quyết định 2200/QĐ-UBND
 • Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Cao Bằng theo Quyết định 2091/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2063/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá lắp đặt tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2018 theo Quyết định 3223/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2064/QĐ-UBND
 • Đơn giá đường dây và trạm biến áp Cao Bằng năm 2018 Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2018 theo Quyết định 2065/QĐ-UBND