Tổng hợp các định mức đơn giá công trình điện

Định mức đơn giá công trình điện đã được Bộ công thương; cũng như một số tỉnh thành công bố phục vụ cho việc lập dự toán; thanh quyết toán các công trình đường dây tải điện và trạm biến áp. Bài viết này sẽ tổng hợp cho các bạn các định mức đơn giá công trình điện trong cả nước.

Danh sách các quyết định công bố định mức đơn giá công trình điện như sau:

Nghệ An: 

Quyết định số 5817/QĐ-UBND ngày 01/12/2017; UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quảng Ninh:  

Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 25/12/2017; UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố Đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hưng Yên:

Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

Cơ sở xây dựng các tập định mức đơn giá công trình điện gồm:

Công văn số 1781/BXD–VP ngày 16/8/2007; của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương; công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

định mức đơn giá công trình điện

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công tình tỉnh Hậu Giang năm 2018
 • Hướng dẫn tải đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang trên Dự toán Eta
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 838/QÐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 840/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2067/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 2436/QĐ-UBND
 • Danh sách các tỉnh công bố đơn giá sửa chữa theo Quyết định 1149/QĐ-BXD
 • Danh sách các tỉnh đã công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu
 • Giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1479/QĐ-UBND
 • Dự toán Eta cập nhật định mức khảo sát 1354 cho tỉnh Cao Bằng
 • Dự toán Eta cập nhật Đơn giá Thí nghiệm vật liệu Hải Phòng 2018 theo Quyết định 981/QĐ-UBND
 • Dự toán Eta cập nhật đơn giá sửa chữa Hải Phòng 2018 theo Quyết định 980/QĐ-UBND
 • File PDF Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định theo Quyết định 2680/QĐ-UBND
 • Đơn giá bưu chính viễn thông Vũng Tàu theo Quyết định 377/QĐ-UBND – Dự toán Eta
 • Đơn giá thoát nước tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 550/QĐ-UBND trên Dự toán Eta