Tổng hợp các định mức đơn giá công trình điện

Định mức đơn giá công trình điện đã được Bộ công thương; cũng như một số tỉnh thành công bố phục vụ cho việc lập dự toán; thanh quyết toán các công trình đường dây tải điện và trạm biến áp. Bài viết này sẽ tổng hợp cho các bạn các định mức đơn giá công trình điện trong cả nước.

Danh sách các quyết định công bố định mức đơn giá công trình điện như sau:

Nghệ An: 

Quyết định số 5817/QĐ-UBND ngày 01/12/2017; UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quảng Ninh:  

Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 25/12/2017; UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố Đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hưng Yên:

Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

Cơ sở xây dựng các tập định mức đơn giá công trình điện gồm:

Công văn số 1781/BXD–VP ngày 16/8/2007; của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương; công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

định mức đơn giá công trình điện

Các tin khác
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định 1106/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định 1105/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công Quảng Nam 2018 theo Quyết định 3123/QĐ-UBND
 • Đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Nam năm 2018 theo Quyết định 1354/QĐ-BXD
 • Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Thuận năm 2018 theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bình Thuận theo Quyết định 2469/QĐ-UBND
 • Định mức chiếu sáng Hà Nội năm 2018 theo Quyết định 3600/QĐ-UBND
 • Định mức dự toán bảo dưỡng thiết bị BTS/NODE B/eNODE B
 • Định mức chất thải rắn đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đơn giá sửa chữa tỉnh Bình Định năm 2018 theo Công bố 5443/UBND-KT
 • Đơn giá xây dựng sửa đổi bổ sung Bình Định theo Công bố 5442/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bình Định theo Công bố 5441/UBND-KT
 • Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND
 • Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cà Mau theo Quyết định 161/QĐ-SXD