XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG NĂM 2023

XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG NĂM 2023

Ngày 31 tháng 8 năm 2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Tại phụ lục V Thông tư này là phần phương pháp xác định xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Ở bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn bạn các áp dụng phụ lục để tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023.

Giá ca máy và thiết bị thi công được xác định theo công thức sau :

Trong đó:
C
cm: giá ca máy (đồng/ca);
C
kh: chi phí khấu hao (đồng/ca);
C
sc: chi phí sửa chữa (đồng/ca);
Cnl
: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);
C
nc: chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);
C
cpk: chi phí khác (đồng/ca).

Các chi phí trên được tính toán theo các hệ số quy định tại BẢNG ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ, CÁC DỮ LIỆU CƠ BẢN VÀ NGUYÊN GIÁ tại mực số V.

Chi tiết cách tính các thành phần chi phí : Để tiện theo dõi, với từng khoản mục ta sẽ áp dụng để xác định giá ca máy với mày đào 1 gầu, bánh xích 0,4m3 ( stt đầu tiền trong bảng )

1.Chi phí Khấu hao

Trong quá trình sử dụng máy, máy bị hao mòn, giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của máy do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên.
Khấu hao máy là việc tính toán, và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của máy vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của máy để thu hồi vốn đầu tư máy. Khấu hao của máy được tính trong giá ca máy

Chi phí khấu hao trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:

Trong đó

 • Ckh: chi phí khấu hao trong giá ca máy
 • G: nguyên giá máy trước thuế (đồng);
 • Gth: giá trị thu hồi (đồng);
 • Đkh: định mức khấu hao của máy (%/năm);
 • Nca: số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm

Thực hiện tính toán theo ví dụ ban đầu :

Áp vào tính toán cụ thể cho máy đào 1 gầu bánh xích 0,4m3, đối chiếu vào bẳng ta có

 • G=809.994.000
 • Gth= 809.994.000×10% ( nguyên giá >30.000.000)
 • Đkh= 17%
 • Nca= 280

Áp vào công thức trên ta có kết quả

 

2.Chi phí sửa chữa

Chi phí sửa chữa máy là các khoản chi phí để bảo dưỡng, sửa chữa máy định kỳ, sửa chữa máy đột xuất trong quá trình sử dụng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy. Chi phí sửa chữa trong giá ca máy được xác định theo công sau :

Trong đó :

– Csc: chi phí sửa chữa trong giá ca máy (đồng/ca);
– Đ
sc: định mức sửa chữa của máy (% năm);
– G: nguyên giá máy trước thuế giá trị gia tăng (đồng);
– N
ca: số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm).

Thực hiện tính toán theo ví dụ ban đầu :

Áp vào tính toán cụ thể cho máy đào 1 gầu bánh xích 0,4m3, đối chiếu vào bẳng ta có

 • Đsc=5,8%
 • G = 809.994.000
 • Nca = 280 ca

 

3.Chi phí nhiên liệu, năng lượng

Chi phí nhiên liệu năng lượng được xác định theo công thức sau :

Với từng loại máy sẽ sử dụng 1 loại nhiên liệu khác nhau, cùng với đó sẽ được hưởng thêm hệ số nhiên liệu phụ, cụ thể như sau:

 • Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: 1,02;
 • Máy và thiết bị chạy động cơ diesel: 1,03;
 • Máy và thiết bị chạy động cơ điện: 1,05.

Tiếp tục áp dụng tính toán cho máy đào 1 gầu bánh xích 0,4m3 ta có ( giả sử giá Diesel là 15.000 đồng/lít)

4.Chi phí nhân công điều khiển

Chi phí nhân công điều khiển trong một ca máy được xác định trên cơ sở các quy định về số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều khiển máy theo quy trình vận hành máy và đơn giá ngày công tương ứng với cấp bậc công nhân điều khiển máy.

Chi phí nhân công và điều khiển máy được xác định theo công thức sau :

Trong đó :

– Ni: số lượng công nhân theo cấp bậc điều khiển máy loại i trong một ca máy;
– CTLi
: đơn giá ngày công cấp bậc công nhân điều khiển máy loại i;
– n: số lượng, loại công nhân điều khiển máy trong một ca máy.

Những điểm cần chú ý đơn giá nhân công được xác định theo phụ lục số V của Thông tư 11/2021/TT-BXD

5.Chi phí khác

Chi phí khác trong giá ca máy là các khoản chi phí cần thiết đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình, gồm bảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng; bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản máy; đăng kiểm các loại; di chuyển máy trong nội bộ công trình và các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến quản lý máy và sử dụng máy tại công trình chưa được tính trong các nội dung chi phí khác trong giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng.

Chi phí khác trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

Ck: chi phí khác trong giá ca máy (đồng/ca);
G
k: định mức chi phí khác của máy (% năm);
G: nguyên giá máy trước thuế (đồng);
N
ca: số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm)

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 47/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu tháng 6 năm 2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Kiên Giang năm 2024 theo Quyết định 1586/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2024 theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/05/2024
 • Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bạc Liêu năm 2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/05/2024
 • Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT định mức quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư
 • Định mức tỉ lệ chi phí lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 16/05/2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng tháng 4 năm 2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 09/05/2024
 • Top 5 phần mềm dự toán tốt nhất, dễ sử dụng nhất hiện nay
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 02/05/2024
 • Phần mềm dự toán Eta – Giải pháp tối ưu cho công tác dự toán công trình
 • Popup chat chân trang