Giá vật liệu xây dựng Nam Định tháng 10-2017

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

( Kèm theo Công bố số 10/2017/CBGVL-LS ngày 01/11/2017 của liên sở Xây dựng-Tài Chính tỉnh Nam Định )

Liên sở Xây dựng – Tài chính thống nhất công bố giá vật liệu xây dựng; ( chưa có thuế VAT ) tháng 10 năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau :

       1.Mức giá bình quân tối đa các loại vật liệu xây dựng – thiết bị đại diện phổ biến đến hiện trường xây lắp; tại 3 khu vực thuộc tỉnh Nam Định trong tháng 10 năm 2017; được ghi trong bảng giá vật liệu – thiết bị đên chân công trình; kèm theo Công bố số  10/2017/CBGVL-LS ngày 01/11/2017 của liên sở Xây dựng-Tài Chính tỉnh Nam Định.

         Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

      2.Mức giá nêu tại điêm 1 của Công bố này là thông tin về giá để các cơ quan quản lý; các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định; tham khảo để lựa chọn phương án mua và sử dụng VLXD trong quá trình lập; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

        Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào điều kiện thi công; địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình; yêu câu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lụa chọn loại vật liệu hợp lý; và xác định giá vật liệu phù hợp với giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

        Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và theo đúng các quy định hiện hành.

      3.Trong bảng gia vật liệu kèm theo công bố này cố 1 số chủng loại vật liệu chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình ( có ghi chú trong bảng giá vật liệu ), chủ đầu tư căn cứ  theo các quy định hiện hành để  tính giá vận chuyển đến chân công trình.

Chi tiết file công bố giá (Tại đây) 

Hướng dẫn tải và update giá vật liệu trên Phần mềm Dự toán Eta (Tại đây)

Trong quá trình sử dụng Phần mềm Dự toán Eta nếu có thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ số máy: 1900636314 hoặc 0936 565 638  – 0243 9908038 để được hỗ trợ. Ngoài ra các vấn đề thắc mắc về Dự toán Eta còn được giải đáp trên Fanpage của Dự toán Eta tại địa chỉ: https://goo.gl/eczpgS

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng 63 tỉnh thành phố năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hồ Chí Minh năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hải Phòng năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh năm 2023
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang năm 2023
 • Popup chat chân trang