Dự toán Eta cập nhật giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên tháng 8 năm 2018

Ngày 31/8/2018 Liên sở Xây dưng- Tài chính Tỉnh Thái Nguyên ban hành Công bố số 1925/2018/TB-LS ; về việc công bố  giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên tháng 8 năm 2018.

Hướng dẫn tải và áp dụng Công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên tháng 8 năm 2018

Mức giá công bố trên Công bố là  mức giá chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng; là mức giá để chủ đầu tư xem xét hồ sơ tính toán giá dự toán của các tổ chức tư vấn xây dựng khi phê duyệt; điều chỉnh dự toán công trình xây dựng.

Đối với các loại vật liệu không có tỏng công bố thì chủ đầu tư và các tổ chức có chức năng tham khảo báo giá của các nhà sản xuất; đại lý cung ứng để xác định mức giá.

Bấm vào đây để tại PDF công bố giá

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật toàn bộ nội dung của công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên tháng 8 năm 2018. Quý khách vui lòng tải về và áp dụng phục vụ việc lập dự toán, thẩm tra, thẩm định. Cập nhật và sử dụng được cả trên bản thương mại và bản miễn phí.

Dự toán Eta cập nhật giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên tháng 8 năm 2018

Bấm vào đây để xem hướng dẫn áp giá thông báo trên phần mềm dự toán Eta

Bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt và nhận bản quyền miễn phí từ Eta

Thông tin liên hệ hỗ trợ sử dụng :

Hotline : 1900 63 63 14

Website : https://dutoaneta.vn/

Các tin khác
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 1-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 1-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ tháng 1-2019
 • Cập nhật giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dưng Hồ Chí Minh quý 4-2018